Område – Tryckstegring

Byte av en äldre tryckstegringspump

En kommun i Sverige behövde byta ut en 30 år gammal tryckstegringspump som var både uttjänt och ineffektiv. Denna pump var på 7,5 kW och drog instrypt 6,8 kW. Pumpen ersattes med en energieffektiv flerstegs centrifugalpump med integrerad varvtalsreglering vilken i drift förbrukade endast 4 kW – en reducering på 2,8 kW eller 18 396 kWh i besparing per år.

Efter 16 månader hade vattenverket tjänat in sin investering på 23 700 kr. En investering som därefter kommer ge bolaget ca 18 000 kr i ren besparing – per år!

Dessutom reducerade kommunen, i och med detta pumputbyte, koldioxidutsläpp motsvarande 2 ton koldioxidekvivalenter per år. Och detta var endast utbyte av en pump. Nu kommer kommunen byta ut resten av sina pumpar i anläggningen och göra enorma besparingar framöver samtidigt som de reducerar sitt klimatavtryck.


FAKTA:
I våra beräkningar har vi använt 1 kr/kWh för de monetära kostnaderna.
För all el har utsläppsfaktorn 125 g CO2-ekvivalenter per kWh använts enligt Klimatklivet –
Vägledning om beräkning av utsläppsminskning (Naturvårdsverket, 2020).