Statistik

Som medlem i Swepump får du tal del av statistik som kansliet gör genom bevakning med insamling, bearbetning och distribution.

Europastatistik:
En gång per år tas en världsomfattande rapport (World Pump Market Report) fram i samarbete med Oxford Economics. Dessa rapporter skickas ut exklusivt till medlemmarna.

Swepumps egen statistik:
Swepumps medlemmar rapporterar in sin statistik till en extern anlitad statistikkonsult.

Insamlingen av försäljningsstatistik från medlemsföretagen är uppdelat i VA, Industri och VVS, d v s produkter hänförliga till föreningens verksamhetsområde, inkl. motorer, drivutrustning, reservdelar och tillbehör till pumpar, inkl. export och exkl. moms. När medlemmen har lämnat sina siffor kan företagen ta del av resultatet så länge tillräckligt många medlemsföretag har rapporterat.