Statistik

Som medlem i SWEPUMP får du tal del av statistik som kansliet gör genom bevakning med insamling, bearbetning och distribution.

Europastatistik:
En gång per år tas en världsomfattande rapport (World Pump Market Report) fram i samarbete med Oxford Economics. Dessa rapporter läggs upp på de medlemsexklusiva sidorna.

SWEPUMPS egen statistik:
Swepumps arbete med statistik bedrivs tillsammans med ett anlitade statistikkonsulter.

Datainsamling till försäljningsrapport och trendundersökning inhämtas från medlemsföretagen via webbenkät.

Om ett eller flera företag inte svarar på enkäten görs en beräknad uppskattning av deras försäljning, baserat på en kombination av övriga medlemsföretags försäljning och företagets nyckeltal.

Rapporten visar inga enskilda medlemmars försäljningssiffror utan presenterar aggregerade försäljningssiffror för medlemsföretagen, alternativt uppdelat i olika segment. Slutrapporten levereras endast till de medlemsföretag som har besvarat enkäten.

Försäljningsrapport (1 gång/år, Q2)
Insamling av försäljningsstatistik från medlemsföretagen är uppdelat i VA, Industri och VVS, d v s produkter hänförliga till föreningens verksamhetsområde, inkl. motorer, drivutrustning, reservdelar och tillbehör till pumpar, inkl. export och exkl. moms.

Trendundersökning (2 gånger/år, Q2 och Q4)
Vårens trendundersökning inhämtas parallellt med försäljningsstatistiken och höstens trendundersökning genom ett separat utskick.

SCB-statistik (1 gång/år, Q4)
Insamling av SCB-statistik sker enligt definierade KN-koder. Inhämtning sker via öppen data från SCB samt från Riksbanken (avseende växelkursen SEK/Euro).