Område – Industri

Byte av en gammal massapump

En industrikund har en gammal massapump från 80-talet. Pumpen fungerar fint men man misstänker överkapacitet och ineffektivitet. Pumpen drar 180kW instrypt som den körs nu. En ny pump installeras med en 110kW motor, man installerar också en frekvensomriktare för effektivare styrning. Den nya pumpen har en förbrukning på 88kW i samma driftpunkt som den gamla.

Inköp och installation av ny pump kostade 400 000 kr, kunden spar energi motsvarande 782 000 kr/år.

Investeringen betalade sig på strax över ett halvår samt att de reducerar sitt klimatavtryck med dryga 97 ton koldioxidekvivalenter per år. Den stora besparingen gör att kunden nu ser över om de har fler pumpar där man kan spara pengar genom att uppgradera.


FAKTA:
I våra beräkningar har vi använt 1 kr/kWh för de monetära kostnaderna.
För all el har utsläppsfaktorn 125 g CO2-ekvivalenter per kWh använts enligt Klimatklivet –
Vägledning om beräkning av utsläppsminskning (Naturvårdsverket, 2020).