Bli medlem

Till medlemmar i föreningen kan styrelsen anta varje företag som är verksamma i Sverige, inom flödeshantering med produkter som pumpar, pumpstationer och tillhörande utrustning samt är beredda att aktivt verka för branschens intressen.

I menyn till vänster finner du information om vårt medlemserbjudande, ansökningsformulär, länk till föreningens stadgar.