Arbetsgrupper

En hel del av Swepumps arbete sker i de olika arbetsgrupperna tillsammans med kansliet. Arbetet presenteras bland annat i samband med Swepumps vår- och höstmöten.

Swepumps arbetsgrupper är:
Energi
Medlem
Utbildningar
Möten

Vi har även medlemmar som sitter med i två av Teknikföretagens
referensgrupper.
Referensgrupp Hållbarhet
Referensgrupp Kemikalier

Här hittar du organisationsdiagram för Swepumps arbetsgrupper där du även ser vilka som sitter i styrelsen och valberedningen.