Arbetsgrupper

En hel del av Swepumps arbete sker i de olika arbetsgrupperna tillsammans med kansliet. Arbetet presenteras bland annat i samband med Swepumps års- och höstmöten.

Swepumps arbetsgrupper är:
Marknad
Medlem
Utbildning
Möte

Här hittar du organisationsdiagram för Swepumps arbetsgrupper där du även ser vilka som sitter i styrelsen.