Vår bransch

Pumpar finns nästan överallt i den moderna världen. De används vanligtvis till att transportera vätskor och finns i en eller annan form på företag, i byggnader, hushåll och industrier.

Pumpar är avgörande för komforten i byggnaderna och de transporterar och distribuerar rent dricksvatten i städer samtidigt som de transporterar bort spillvatten. Dessutom har de stor betydelse för många industrier. Pumpar har funnits sen urminnes tider och används så omfattande att de idag står för inte mindre än 10 % av världens elförbrukning.

Inom den svenska pumpbranschen finns allt från mindre agenturföretag till stora spelare som verkar globalt. I Sverige ökar omsättningen i branschen genom de omfattande investeringar som sker i samhället, framförallt i bostäder, infrastruktur och i VA-sektorn. Branschen utmanas av krav på att leverera smartare, mer klimatanpassade och energieffektivare lösningar men även genom att det sker en generationsväxling i de sektorer där pumpföretagen är verksamma.

Pumpbranschen är därför en mycket intressant och växande bransch för dig som är intresserad av både teknik och miljöfrågor!