Teknikföretagens Branschgrupper driver och utvecklar tillsammans med medlemsföretagen ett 30-tal självständiga branschorganisationer. Vi har kontakt med över 1 700 beslutsfattare på 800 medlemsföretag och tillsammans hjälps vi åt att utveckla och förbättra för svensk industri och näringsliv. Mer information finns under www.tebab.com och www.teknikforetagen.se


E-post

Postadress

Swepump, Svenska Pumpleverantörers Förening
Box 5510
114 85 Stockholm

Besöksadress

Storgatan 5, Stockholm

Emma Risén

Branschansvarig

+46 8 782 09 72

emma.risen@tebab.com

Heléne Schultz

Branschkoordinator

08-782 08 23

helene.schultz@tebab.com