Ett medlemskap i Swepump erbjuder

  • Aktiv branschföreträdare – Swepump verkar för att vara del av branschens språkrör gentemot myndigheter, beslutsfattare och intresseorganisationer. Målet är att skapa en effektiv och enkel tillgång till marknaden genom att verka för en branschgemensam hållning och ett branschgemensamt arbete för ökad marknadstillväxt.
  • Ett brett och värdefullt nätverk – Swepump har sitt kansli hos Teknikföretagens Branschgrupper, dotterbolag till Teknikföretagen. Detta innebär tillgång till expertis inom produkt- och kvalitetskrav och deras arbete inom kompetensförsörjning till industrin.
  • Utbildningar och seminarier – Genom Swepumps kansli, Teknikföretagens Branschgrupper, arrangeras olika seminarier i högaktuella ämnen. Som medlem i Swepump kan du delta på dessa seminarier/kurser till reducerade priser.
  • Medlemskap i Europump – via medlemskapet i Europump är vi aktiva genom att påverka utvecklingen av standarder och direktiv som berör pumpindustrin i Sverige och Europa.
  • Medlemsmöten – ett forum för medlemmarna att nätverka, lyssna på aktuella teman för branschen och deltaga vid intressanta studiebesök.
  • Mervärde – Statistik och trender. Swepump samlar in data från sina medlemmar för att följa den svenska pumpbranschen och dess trender. Medlemmarna erhåller en samlad rapport av försäljningsstatistik, trendundersökning och branschstatistik. Rapporten presenteras även för medlemmarna i samband Swepumps höstmöte.
  • Medlemsförmåner – Som medlem i Swepump har du möjlighet att ta del av Teknikföretagens PLUS-tjänster. PLUS-tjänsterna ger ditt företag rabatter på exempelvis drivmedel, mobiltelefoni och försäkringar.

Här hittar du vårt informationsblad.

Här kan du se Swepumps stadgar.