Att välja rätt pump är klimatsmart!

Energieffektivisering berör oss alla. För att vi ska kunna nå Sveriges klimat- och energimål måste vi alla bidra och göra energieffektiva val.

Swepump har tagit fram praktiska exempel från våra medlemmar och deras kunder på hur man kan energieffektivisera genom att byta till en effektivare pump. Alla exempel visade på korta återbetalningstider och stora framtida besparingar i elkostnader samt minskat klimatavtryck.
Du hittar de fem olika applikationsområdena här bredvid. Vill du veta mer ta gärna kontakt med våra medlemmar för att ta reda på hur du kan sänka din energikostnad.

Visste du att:

  • Pumpar står för 10 % av världens totala elförbrukning

Det finns bokstavligt talat miljoner pumpar i världen idag och många av dem drivs på ett ineffektivt sätt. Trots att pumpar står för 10% av världens elförbrukning slösas en stor del av energin bort. Felaktigt varvtal används vid drift eller fel pumpstorlek för den aktuella applikationen. De flesta pumpar körs t.ex. på ett fast varvtal dygnet runt, trots att behovet varierar kraftigt under dagen. Detta resulterar med tiden i ett omfattande energislöseri. Ett slöseri som lätt kan undvikas genom att säkerställa att rätt pump används till den aktuella applikationen.

  • Om alla övergick till pumpsystem med hög verkningsgrad skulle världens totala elförbrukning kunna reduceras med 4 %

Ett mindre välkänt faktum är att vi skulle kunna reducera av den globala elanvändningen med 4 % om alla pumpar i världen optimerades. Detta motsvarar den årliga elförbrukningen i hushållen för en miljard människor och visar hur optimering av pumparnas verkningsgrad i stor utsträckning och med omedelbar effekt skulle kunna bidra till att bekämpa de globala klimatförändringarna.

  • 95% av pumpens livscykelkostnad är relaterad till elförbrukning, service och underhåll. 

Det finns en stor besparingspotential i att byta till energieffektiva pumpar. Inköpspriset för en ny pump utgör vanligtvis endast 5% av den totala livscykelkostnaden. Underhållskostnaderna står för nästan 10% medan de återstående 85% är kostnader relaterade till driften av pumpen. Livscykelkostnaden för en pump består av många bidragande faktorer, där är elförbrukning och underhåll de mest viktiga att ta hänsyn till.

Energimyndighetens hemsida finns en hänvisning till åtgärdsplaner för energieffektivisering samt även en länk som visar hur LCC kan beräkna för pumpar.