Utbildningar

Pumpbranschen är en spännande bransch och det sker stor utveckling inom området vilket innebär nya behov av kompetens. Därför har vi samlat olika utbildningar som både kan vara en väg till branschen och erbjuda kompetensförsörjning under yrkeslivet.

Pumpserviceföretagens utbildningar

Som medlem i Swepump kan du delta i utbildningar som arrangeras av vår systerorganisation Pumpserviceföretagen till medlemspris. Anmälan till alla kurser sker via Pumpservicföretagens kansli, se aktuella utbildningar här.

Pumpportalen

Pumpportalen utbildar användare och leverantörer i hur pumpar och pumpsystem fungerar, både i praktiken och teorin, vill du veta mer så besök deras hemsida och läs mer.

Teknikcollege

Teknikcollege erbjuder tekniska utbildningar av hög kvalitet i nära samarbete med svenska teknik- och industriföretag så som Swepumps medlemsföretag. Teknikcollege är en kvalitetsstämpel på utbildningar där kommuner, utbildningsanordnare och företag samverkar för att öka attraktionskraften och kvaliteten på tekniskt inriktade utbildningar. Genom ett nära samarbete med regionens företag utformas innehållet i utbildningar så att det passar industrins framtida behov. Mer information ifrån Teknikcollege kan ni hitta här på deras hemsida.

Övriga utbildningar;

Utbildningar på STF

STF Ingenjörsutbildning är specialister på kompetensutveckling inom el och energi. Läs mer om deras utbildningar på STFs hemsida.

Utbildningar på Teknikhögskolan

På Teknikhögskolan hittar du yrkeshögskoleutbildningar inom IT, teknik, bygg och anläggning, logistik samt projektledning. De erbjuder även skräddarsydda företagsutbildningar och kurser för din och dina medarbetares kompetensutveckling. Ett exempel är utbildningen till automationsingenjör, läs mer här.

Utbildningar på SIFU

SIFU är ett av Sveriges ledande utbildningsföretag med syfte att förbättra näringslivets konkurrenskraft, samhällets välstånd och människors liv. Läs mer om deras utbildning i Pumpteknik här.

Fler förslag?

Har du förslag eller önskemål om ytterligare utbildningar, skicka ett mail till oss på kansliet!