Styrelse

Swepumps styrelse är vald av årsmötet. Styrelsen består av en ordförande, fyra ledamöter samt en sekreterare från kansliet.

Ledamöter
Alexander Hahn, Xylem Water Solutions Sweden AB, ordförande
Tel. 08-475 60 00 Alexander Hahn

Andreas Lindberg, Wilo Nordic AB
Tel. 0470-72 76 03, Andreas Lindberg

Lars Rüdén, Robota AB
Tel. 08 630 08 90, Lars Rüdén

Stefan Ström, Pumpteknik AB
Tel. 031-45 02 30, Stefan Ström

Thomas Nyström, Zander & Ingeström AB
Tel. 08-80 90 04, Thomas Nyström

Adjungerad ledamot
Markus Holmberg, Xylem Inc.
Tel. 08-475 65 15, Markus Holmberg

Sekreterare
Branschansvarig, Joachim Jämttjärn, Teknikföretagens Branschgrupper
Tel. 08-782 08 41, Joachim Jämttjärn

Bilden: Andreas Lindberg, Peter Olausson (fd styrelsemedlem), Alexander Hahn, Stefan Ström, Thomas Nyström och Joachim Jämttjärn. Lars Rüdén saknas.