Styrelse

Swepumps styrelse är vald av årsmötet. Styrelsen består av en ordförande, fyra ledamöter samt en sekreterare från kansliet.

Ledamöter

Lars Rüdén, Robota AB, ordförande
Tel. 08 630 08 90, Lars Rüdén

Andreas Lindberg, Wilo Nordic AB
Tel. 0470-72 76 03, Andreas Lindberg

Stefan Ström, Pumpteknik AB
Tel. 031-45 02 30, Stefan Ström

Stefan Sjöstrand, Tsurumi Intec Pump AB
Tel. 0705-972020, Stefan Sjöstrand

Markus Holmberg, Xylem samt Swepumps representant i Europump
Tel. 08-475 65 15, Markus Holmberg

Ulf Hagström, Svensk Kommunalteknik AB
Tel. 08-595 00 591, Ulf Hagström

Branschansvarig
Emma Risén, Teknikföretagens Branschgrupper
Tel. 08-782 09 72, Emma Risén