Styrelse

Här presenteras Swepumps styrelse

Swepumps styrelse är vald av årsmötet. Styrelsen består av en ordförande, fyra ledamöter samt en sekreterare från kansliet.

Ledamöter
Alexander Hahn, Xylem Water Solutions Sweden AB, ordförande
Tel. 08-475 60 00 Alexander Hahn

Andreas Lindberg, Wilo Nordic AB
Tel. 0470-72 76 03, Andreas Lindberg

Peter Olausson, Atlas Copco Power Technique
Tel. 08-743 83 03, Peter Olausson

Stefan Ström, Pumpteknik AB
Tel. 031-45 02 30, Stefan Ström

Thomas Nyström, Zander & Ingeström AB
Tel. 08-80 90 04, Thomas Nyström

Adjungerad ledamot
Markus Holmberg, Xylem Inc.
Tel. 08-475 65 15, Markus Holmberg

Sekreterare
Branschansvarig, Joachim Jämttjärn, Teknikföretagens Branschgrupper
Tel. 08-782 08 41, Joachim Jämttjärn