Styrelse

Här presenteras SWEPUMPs styrelse

Swepumps styrelse är vald av årsmötet. Styrelsen består av en ordförande, fyra ledamöter samt en sekreterare från kansliet.

Ledamöter
Johan Ekstedt, Grundfos AB, ordförande
Tel. 031-332 23 04, Johan Ekstedt

Reine Lindholm, Xylem Water Solutions Sweden AB, vice ordf.
Tel. 08-475 60 85 Reine Lindholm

Jesper Kristensson, Wilo Nordic AB
Tel. 0730-88 20 29, Jesper Kristensson

Carl-Fredrik Mörck, KSB Mörck AB
Tel. 031-720 24 10, Carl-Fredrik Mörck

Stefan Ström, Pumpteknik AB
Tel. 031-45 02 30, Stefan Ström

Sekreterare
Jessica Paulin, Verksamhetsledare, TEBAB,
Tel. 08-782 08 65, Jessica Paulin