Våra Medlemmar


Armatec AB

Armatec utvecklar kundanpassade koncept inom flödesteknik för vatten, värme, kyla och process. Deras tekniska lösningar utgår från kundernas specifika problem och möjligheter. Målet är att förenkla kundernas vardag genom att leverera färdiga system, funktionslösningar eller produkter. De erbjuder olika koncept för bland annat värmeväxling, pump- och mätteknik, avstängning och automation, styr och reglerteknik samt energieffektivisering

Armatec är en nordisk koncern med kontor i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Vi representerar starka varumärken såsom SIHI olika pumpar och Bernard Controls på den nordiska marknaden.

Produkter och tjänster
Avlopp
Industriprocess
Vattenförsörjning
Övrigt

Kontakt

Företagsnamn:Armatec AB
Adress:Betagatan 1
Postnummer & Ort:431 49 Mölndal
Webbplats:www.armatec.se
Kontaktperson:Berndt Öjerborn
Telefon:+46 31-890144
E-post:berndt.ojerborn@armatec.se
Visa mermindre

Atlas Copco Power Technique Nordics AB

Atlas Copcos affärsområde Bygg- och anläggningsteknik erbjuder entreprenadverktyg, portabla kompressorer, pumpar, generatorer, ljustorn samt asfalterings- och kompakteringsutrustning. Affärsområdet erbjuder specialiserad uthyrning av utrustning och tillhandahåller service genom ett globalt nätverk. Bygg- och anläggningsteknik bedriver utveckling för hållbar produktivitet inom infrastrukturprojekt, anläggningsarbeten, olja och gas, energi, borrning och vägbyggen.

Vill du ha mer information om företaget och deras försäljning av pumpar kan du kontakta Business Line Manager Fredrik Ålund, fredrik.alund@atlascopco.com eller tel 072-233 97 93.

Produkter och tjänster

 • Dränering
 • Industriprocess
 • Gruvindustri
  Övrigt

Kontakt

Företagsnamn:Atlas Copco Power Technique Nordics
Postnummer & Ort: 105 23 Stockholm
Webbplats:www.atlascopco.se/sesv/aboutus/
Kontaktperson:Peter Olausson
Telefon:072-233 97 93
E-post::peter.olausson@atlascopco.com
Visa mermindre

Axflow AB

AxFlow AB är en av Sveriges största leverantörer av industripumpar, specialpumpar, pumpsystem och tillbehör inom processindustrin. Vi levererar högpresterande, kostnadseffektiva och driftsäkra utrustningar för flödeshantering från världsledande tillverkare, något som garanterar hög teknisk standard och produktkvalitet. Inte minst vid svårare tillämpningar och pumpning av krävande vätskor.

Vi anpassar våra lösningar efter våra kunders specifika behov. Med vår kunskap och långa erfarenhet kan vi erbjuda de bästa lösningarna när det gäller pumpar, system och kringutrustning från världens ledande tillverkare.

Vår expertkunskap finns bland annat inom:

 • Avlopp
  Dränering
 • Gruvnäring
  Industriprocess
 • Kemisk industri
 • Läkemedelsindustri
 • Livsmedelsindustri
 • Pappers- och massaindustri
 • Vattenförsörjning

AxFlow gruppen har verksamhet i 21 europeiska länder och ingår i Axel Johnson International AB (www.axinter.se). För mer information om AxFlow-gruppen besök www.axflow.com.

Kontakt

Företagsnamn:Axflow AB
Adress:Box 90162
Postnummer & Ort:120 22 Stockholm
Webbplats:www.axflow.se
Besöksadress:Ostmästargränd 12
Postnummer & Ort:120 40 Årsta
Kontaktperson:Niklas Holmstedt
Telefon: 08-602 22 00
E-post:kundservice@axflow.se
Visa mermindre

Axflow Holding AB

AxFlow AB är en av Sveriges största leverantörer av industripumpar, specialpumpar, pumpsystem och tillbehör inom processindustrin. Vi levererar högpresterande, kostnadseffektiva och driftsäkra utrustningar för flödeshantering från världsledande tillverkare, något som garanterar hög teknisk standard och produktkvalitet. Inte minst vid svårare tillämpningar och pumpning av krävande vätskor.

Produkter & tjänster

Avlopp
Dränering
Industriprocess
Gruvindustri
Livsmedel/Farmaceutisk industri
Vattenförsörjning

Kontakt

Företagsnamn:Axflow Holding AB
Adress:Sveavägen 166 , 14 tr
Postnummer & Ort:113 46 Stockholm
Webbplats:www.axflow.com
Besöksadress:Wennergren Center
Kontaktperson:David Lindquist
Telefon:+46703022688
E-post:david.lindquist@axflow.com
Visa mermindre

DESMI Sverige AB

Grundades 1834 av Henning Smith och är därmed en av Danmarks äldsta företag. Trots vår ålder är vi kända för att vara en modern och dynamisk organisation som ständigt har utvecklats för att möta behoven hos våra kunder och det föränderliga affärsklimatet. Olika industriella produkter har tillverkats genom åren, men sedan mitten av 1800-talet, när de första typerna av pumpar infördes, har det varit en permanent del av DESMI’s produktsortiment.

DESMI Sverige AB har sitt kontor i Mölndal och även kontor i 17 länder världen över, fördelat på 30 orter.

Produkter:
DESMI’s program inom centrifugalpumpar representerar den senaste utvecklingen, baserat på mer än 150 år av erfarenhet inom pumpteknologi. Pumparna kännetecknas av hög effektivitet och låga NPSH värden. DESMI vertikala pumpar kräver minimalt utrymme, och har enkel tillgång för underhåll av pumpens roterande delar.

Våra centrifugalpumpar är lätt att underhålla och har mycket låg energiförbrukning. Alla modeller finns i gjutjärn, segjärn, rostfritt duplex stål eller brons.

Kugghjulspumpar används i hög efterfrågan applikationer där ett pålitligt och konstant flöde krävs. Hög kapacitet och yttre smörjning på glidlager är viktiga fördelar för en bra process och en pålitlig pumplösning.

I decennier har DESMI ROTAN® kugghjulspumpar använts över hela världen. Pumpar framgångsrikt en mängd olika vätskor såsom sulfat, tvål, tallolja, bitumen, eldningsolja, kaustiksoda, lignin, terpentin, harts, stärkelse och slam.

DESMI har produkterna, kunnandet och fältet upplevelsen att vara den första val leverantören för förträngningspumpar inom tung industri.

Produkter och tjänster

 • Avlopp
 • Industriprocess
 • Distributionspumpar
 • Sprinkler
 • HVAC
 • Marin & Offshore
 • Försvar & Bränsle
 • Oilspill response
 • Vattenförsöjning

Kontakt

Företagsnamn:DESMI Sverige AB
Adress:Aminogatan 34
Postnummer & Ort431 53 Mölndal
Webbplats:www.desmi.com/se/
Kontaktperson:Helena Edström
Telefon:+46 70 826 80 04
E-postheed@desmi.com
Visa mermindre

Fire Fighting Systems Sweden AB (FFS AB)

FFS är ledande designer, tillverkare och leverantör av kompletta system för utvändig brandbekämpning på den marina marknaden. De erbjuder kompletta paket som omfattar alla tjänster och utrustning exklusiva rörledningar som behövs för installationer ombord på bogserbåtar, offshorefartyg, brandbåtar och arbetsbåtar.

Brandpumparna för sjövatten är av egen design och de tillverkas och testas i fabriken i Åmål. Den kompakta enstegs centrifugalpumpen finns i fyra olika storlekar från 250 kW till 2200 kW. Interna fullskaletester utförs på teststationen som togs i drifti mars 2014. Fabriken är också Sveriges modernaste teststation för pumpar, transmissioner och tillhörande utrustning.

Fire Fighting Systems is the leading designer, maker and supplier of complete systems for external fire fighting in the marine market. We provide complete packages comprising all services and equipment required for installations onboard tugs, offshore vessels, fire boats and work boats in accordance with all class societies.

The seawater fire pumps are of own design, and they are manufactured and tested in our Åmål factory. The compact single stage centrifugal pumps come in four different sizes ranging from 250 kW to 2200 kW. Full scale in-house testing is done in a test station commissioned in March 2014.

Produkter och tjänster

 • Marin/offshore
 • Övrigt

Kontakt

Företagsnamn:Fire Fighting Systems Sweden AB (FFS AB)
Adress:Industrigatan 28
Postnummer & Ort:662 34 Åmål
Webbplats:www.fifisystems.com
Kontaktperson:Ole Ivar Berg
Telefon:+47 951 54 934
E-mail:infosweden@fifisystems.com
Visa mermindre

Grundfos AB

PRODUKTION OCH PUMPAR
Grundfos är med en produktion på över 16 miljoner pumpenheter om året en av världens ledande pumptillverkare. De största produktgrupperna är cirkulationspumpar för uppvärmning och luftkonditionering och centrifugalpumpar för industriellt bruk, vattenförsörjning, avlopp och dosering. Så gott som varannan cirkulationspump som säljs på världsmarknaden i dag är en Grundfospump, vilket gör företaget till världens största tillverkare av cirkulationspumpar.

Förutom pumpar tillverkar Grundfos standardmotorer, dränkbara motorer samt utvecklar avancerad elektronik för övervakning och styrning av pumpar. Ytterligare produkter produceras inom divisionerna BioBooster och Lifelink, som är de senaste tillskotten i företaget. Grundfos har även introducerat den nya teknikmärkningen Blueflux, som intygar att utrustningen utgör en av marknadens absolut bästa produkter.

GRUNDFOS I SVERIGE
På huvudkontoret i Mölndal arbetar produktspecialister och servicepersonal, de kan hjälpa till med att välja och dimensionera rätt pump för ändamålet. Dessutom ligger den centrala serviceverkstaden i anslutning till huvudkontoret.

Grundfos har distriktskontor i Stockholm, Malmö och Umeå. I Töreboda ligger produktionsenheten, där tillverkas kundanpassade lösningar för deras prefabricerade pumpstationer enligt kundens specifikationer.

GRUNDFOS I DANMARK
Större delen av de danska Grundfosbolagens verksamhet (säljbolaget Grundfos DK, tillverkningsbolaget Grundfos A/S samt Grundfos Holding A/S) är förlagd till den lilla orten Bjerringbro, där företaget grundades 1945. Grundfos har även anläggningar i Aalestrup, Årslev, Brøndby och Farum.

GLOBAL VERKSAMHET
Grundfoskoncernen finns representerat av drygt 80 företag i fler än 55 länder. Dessutom säljs Grundfos produkter av distributörer i ett stort antal länder.

FRAMTIDEN
Grundfos har fått uppleva 70 år av ständig tillväxt. Vi vill se denna utveckling fortsätta och satsar därför stort på att bli en av de största aktörerna i länder som Ryssland, Indien och Brasilien. Kina betraktar vi redan som vår andra hemmamarknad.

Vi står inför stora utmaningar och därför har vi tagit fram vår innovationspolicy med fokus på hållbarhet, en föränderlig värld och banbrytande teknik.

Produkter och tjänster
 Avlopp
Dränering
Industriprocess
Livsmedel/Farmaceutisk industri
Vattenförsörjning
Övrigt

Kontakt

Företagsnamn:Grundfos AB
Adress:Box 333
Postnummer & Ort:431 24 Mölndal
Webbplats:www.grundfos.se
Besöksadress:Lunnagårdsg. 6
Postnummer & Ort:431 90 MÖLNDAL
Kontaktperson:Johan Ekstedt
Telefon:031-332 23 04
E-post:info-se@grundfos.com
Visa mermindre

Indutrade Flödesteknik AB

Indutrade är en internationell industrikoncern som säljer tekniska komponenter och lösningar med högt teknikinnehåll. Produkterna och lösningarna hjälper kunderna att dels förbättra sina egna produkter och dels effektivisera sina egna produktionsprocesser. Vi växer kontinuerligt genom förvärv av välskötta och lönsamma bolag.

Indutrade Flödesteknik är medlemmar i Swepump med bolagen: Lyma Kemiteknik, Processpumpar, Torell Pump, Robota och Colly Flowtech

Produkter och tjänster
Avlopp
Dränering
Gruvindustri
Industriprocess
Marin/Offshore
Vattenförsörjning
VVS
Övrigt

Kontakt

Företagsnamn:Indutrade Flödesteknik AB
Adress:Metallvägen 32
Postnummer & Ort:435 33 Mölnlycke
Webbplats:www.indutrade.se
Kontaktperson:Magnus Gustavson
Telefon:070-5436325
E-mail:magnus.gustavson@lyma.com
Visa mermindre

KSB Sverige AB

KSB Sverige AB är ett av Sveriges ledande företag inom flödesteknik med försäljning och service av pumpar och ventiler samt tillhörande automation och reglerutrustning för Industri, Energi, VA och VVS. Vi är ett företag i KSB-koncernen.

Våra produkter kännetecknas av hög kvalitet och effektivitet, god driftsekonomi och servicevänlighet.

Vi finns alltid nära till hands med försäljning och service för den svenska marknaden. Vårt branschkunnande, lagerhållning, egen serviceorganisation med utbyggt servicenät bidrar till en lång och säker drift.

Vi har egen serviceverksamhet i Göteborg, Örebro, Stockholm, Gävle, Luleå och Malmö. Vårt huvudkontor finns i Göteborg.

KSB AG är en världsledande tillverkare av pumpar och ventiler. Med drygt 15 000 anställda i fler än 100 länder finns vi representerade i samtliga världsdelar. Vi har över 130 års erfarenhet inom vårt verksamhetsområde.

Produkter och tjänster

 • Avlopp
  Dränering
 • Industriprocess
 • Livsmedel/Farmaceutisk industri
  Marin/Offshore
 • Vattenförsörjning
 • VVS
 • Övrigt
 • Marin/Offshore

Kontakt

Företagsnamn:KSB Sverige AB
Adress:Box 9023
Postnummer & Ort:400 91 Göteborg
Webbplats:www.ksb.se
Besöksadress:Datavägen 23
Kontaktperson:Bo Gerdin
Telefon:031-31 720 24 81
E-post:ksbsverige@ksb.com
Visa mermindre

Metso Outec AB

Metso is the world’s leading industrial company in the mining and aggregates industries and in the flow control business. Our knowledge, people and solutions help drive sustainable improvements in performance and profitability in our customers’ businesses.

Flow Control is a highly focused and synergistic business area including valve and pump technologies. We work closely with our customers to improve their raw material and energy efficiency, while also ensuring reliable and safe sustainability. Pump Technologies offers a wide range of competitive horizontal and vertical slurry pumps and an extended program of slurry hose, rubber lined steel pipes and accessories.

Metso Corporation has over 16,000 industry experts located in more than 50 countries worldwide. Our main pump manufacturing operations in Europe are located in Sala & Ersmark, Sweden. For more information, visit our websites. (www.metso.com) (www.metso.com/pumps)

Products & Services:
• Centrifugal Slurry Pumps
• Pump Repairs
• Slurry Hose & Valves
• Mechanical Seals
• Mining Industry
• Oil & Gas Industry
• Chemicals Industry
• Power Industry
• Field Service & Installation

Metso-MDM-350-mill-discharge-pump-19

Kontakt

Företagsnamn:Metso Outec AB
Adress:Box 302
Postnummer & Ort:733 25 Sala
Webbplats:www.metso.com
Besöksadress:Norrängsgatan 2
Postnummer & Ort:733 38 Sala
Kontaktperson:Fredrik Enström
Telefon:0224- 570 00
E-post:fredrik.j.enstrom@metso.com
Visa mermindre