Våra Medlemmar


Armatec AB

Armatec utvecklar kundanpassade koncept inom flödesteknik för vatten, värme, kyla och process. Deras tekniska lösningar utgår från kundernas specifika problem och möjligheter. Målet är att förenkla kundernas vardag genom att leverera färdiga system, funktionslösningar eller produkter. De erbjuder olika koncept för bland annat värmeväxling, pump- och mätteknik, avstängning och automation, styr och reglerteknik samt energieffektivisering

Armatec är en nordisk koncern med kontor i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Vi representerar starka varumärken såsom SIHI olika pumpar och Bernard Controls på den nordiska marknaden.

Kontakt

Företagsnamn:Armatec AB
Adress:Betagatan 1
Postnummer & Ort:431 49 Mölndal
Webbplats:www.armatec.se
Kontaktperson:Berndt Öjerborn
Telefon:031-890144
E-post:berndt.ojerborn@armatec.se
Visa mermindre

Atlas Copco CMT Sweden AB

Atlas Copcos affärsområde Bygg- och anläggningsteknik erbjuder entreprenadverktyg, portabla kompressorer, pumpar, generatorer, ljustorn samt asfalterings- och kompakteringsutrustning. Affärsområdet erbjuder specialiserad uthyrning av utrustning och tillhandahåller service genom ett globalt nätverk. Bygg- och anläggningsteknik bedriver utveckling för hållbar produktivitet inom infrastrukturprojekt, anläggningsarbeten, olja och gas, energi, borrning och vägbyggen.

Vill du ha mer information om företaget och deras försäljning av pumpar kan du kontakta Business Line Manager Fredrik Ålund, fredrik.alund@atlascopco.com eller tel 072-233 97 93.

Kontakt

Företagsnamn:Atlas Copco CMT Sweden AB
Postnummer & Ort: 105 23 Stockholm
Webbplats:www.atlascopco.se/sesv/aboutus/
Kontaktperson:Fredrik Ålund
Telefon:072-233 97 93
E-post:fredrik.alund@se.atlascopco.com
Visa mermindre

Axflow AB

AxFlow AB är en av Sveriges största leverantörer av industripumpar, specialpumpar, pumpsystem och tillbehör inom processindustrin. Vi levererar högpresterande, kostnadseffektiva och driftsäkra utrustningar för flödeshantering från världsledande tillverkare, något som garanterar hög teknisk standard och produktkvalitet. Inte minst vid svårare tillämpningar och pumpning av krävande vätskor.

Vi anpassar våra lösningar efter våra kunders specifika behov. Med vår kunskap och långa erfarenhet kan vi erbjuda de bästa lösningarna när det gäller pumpar, system och kringutrustning från världens ledande tillverkare.

Vår expertkunskap finns bland annat inom:

 • Kemisk industri
 • Läkemedelsindustri
 • Livsmedelsindustri
 • Pappers- och massaindustri
 • Gruvnäring
 • Vatten och avlopp

AxFlow gruppen har verksamhet i 21 europeiska länder och ingår i Axel Johnson International AB (www.axinter.se). För mer information om AxFlow-gruppen besök www.axflow.com.

Produkter och tjänster

 • Livsmedel/Farmaceutisk industri
 • Vatten & Avlopp
 • Övrigt

Kontakt

Företagsnamn:Axflow AB
Adress:Box 90162
Postnummer & Ort:120 22 Stockholm
Webbplats:www.axflow.se
Besöksadress:Ostmästargränd 12
Postnummer & Ort:120 40 Årsta
Kontaktperson:Fred Lindecrantz
Telefon:073-833 15 40
E-post:kundservice@axflow.se
Visa mermindre

Axflow Holding AB

AxFlow AB är en av Sveriges största leverantörer av industripumpar, specialpumpar, pumpsystem och tillbehör inom processindustrin. Vi levererar högpresterande, kostnadseffektiva och driftsäkra utrustningar för flödeshantering från världsledande tillverkare, något som garanterar hög teknisk standard och produktkvalitet. Inte minst vid svårare tillämpningar och pumpning av krävande vätskor.

Kontakt

Företagsnamn:Axflow Holding AB
Adress:Sveavägen 166 , 14 tr
Postnummer & Ort:113 46 Stockholm
Webbplats:www.axflow.com
Besöksadress:Wennergren Center
Kontaktperson:Elin Letterblad
Telefon:+46 8 545 476 70
E-post:elin.letterblad@axflow.com
Visa mermindre

DESMI A/S

Grundades 1834 av Henning Smith och är därmed en av Danmarks äldsta företag. Trots vår ålder är vi kända för att vara en modern och dynamisk organisation som ständigt har utvecklats för att möta behoven hos våra kunder och det föränderliga affärsklimatet. Olika industriella produkter har tillverkats genom åren, men sedan mitten av 1800-talet, när de första typerna av pumpar infördes, har det varit en permanent del av DESMI’s produktsortiment.

DESMI har kontor i 17 länder världen över, fördelat på 30 orter.

Produkter:
DESMI’s program inom centrifugalpumpar representerar den senaste utvecklingen, baserat på mer än 150 år av erfarenhet inom pumpteknologi. Pumparna kännetecknas av hög effektivitet och låga NPSH värden. DESMI vertikala pumpar kräver minimalt utrymme, och har enkel tillgång för underhåll av pumpens roterande delar.

Våra centrifugalpumpar är lätt att underhålla och har mycket låg energiförbrukning. Alla modeller finns i gjutjärn, segjärn, rostfritt duplex stål eller brons.

Kugghjulspumpar används i hög efterfrågan applikationer där ett pålitligt och konstant flöde krävs. Hög kapacitet och yttre smörjning på glidlager är viktiga fördelar för en bra process och en pålitlig pumplösning.

I decennier har DESMI ROTAN® kugghjulspumpar använts över hela världen. Pumpar framgångsrikt en mängd olika vätskor såsom sulfat, tvål, tallolja, bitumen, eldningsolja, kaustiksoda, lignin, terpentin, harts, stärkelse och slam.

DESMI har produkterna, kunnandet och fältet upplevelsen att vara den första val leverantören för förträngningspumpar inom tung industri.

Produkter och tjänster

 • Vatten & Avlopp
 • Industríprocess
 • Distributionspumpar
 • Sprinkler
 • HVAC
 • Marin & Offshore
 • Defence & Fuel
 • Oilspill response

Kontakt

Företagsnamn:DESMI A/S
Adress:Tagholm 1
Postnummer & OrtDK-9400 Nørresundby
Webbplats:www.desmi.com
Kontaktperson:Jacob Foldager
Telefon:+4596328119
E-postjafo@desmi.com
Visa mermindre

Fire Fighting Systems Sweden AB (FFS AB)

FFS är ledande designer, tillverkare och leverantör av kompletta system för utvändig brandbekämpning på den marina marknaden. De erbjuder kompletta paket som omfattar alla tjänster och utrustning exklusiva rörledningar som behövs för installationer ombord på bogserbåtar, offshorefartyg, brandbåtar och arbetsbåtar.

Brandpumparna för sjövatten är av egen design och de tillverkas och testas i fabriken i Åmål. Den kompakta enstegs centrifugalpumpen finns i fyra olika storlekar från 250 kW till 2200 kW. Interna fullskaletester utförs på teststationen som togs i drifti mars 2014. Fabriken är också Sveriges modernaste teststation för pumpar, transmissioner och tillhörande utrustning.

Fire Fighting Systems is the leading designer, maker and supplier of complete systems for external fire fighting in the marine market. We provide complete packages comprising all services and equipment required for installations onboard tugs, offshore vessels, fire boats and work boats in accordance with all class societies.

The seawater fire pumps are of own design, and they are manufactured and tested in our Åmål factory. The compact single stage centrifugal pumps come in four different sizes ranging from 250 kW to 2200 kW. Full scale in-house testing is done in a test station commissioned in March 2014.

Kontakt

Företagsnamn:Fire Fighting Systems Sweden AB (FFS AB)
Adress:Industrigatan 28
Postnummer & Ort:662 34 Åmål
Webbplats:www.fifisystems.com
Kontaktperson:Ole Ivar Berg
Telefon:+47 951 54 934
E-mail:infosweden@fifisystems.com
Visa mermindre

Grindex AB

Grindex grundades 1940 i Stockholm, och har idag levererat över 400 000 pumpar till mer än 100 länder. Grindex har sitt huvudkontor med 21 anställda i Stockholm och hade 320 000′ SEK i omsättning år 2013 och verksamheten är kvalitetscertifierad enligt ISO 9001 och miljöcertifierad enligt ISO 14001.

Grindex pumpar har under mer än ett halvt sekel bevisat sin goda prestanda i en mängd krävande tillämpningar, inklusive byggarbetsplatser, gruvor, tunnlar, kraftverk, uthyrning, stenbrott, stålverk, räddningsoperationer, olika typer av industrier och andra områden där tillförlitliga och mycket driftsäkra pumpar krävs. Tack vare inbyggt motorskydd och Grindex uppfinning luftventilen kan pumparna gå utan tillsyn under lång tid, och även köras torrt under perioder.

Grindex dränkbara LÄNSPUMPAR används för pumpning av smutsiga vätskor med slitande partiklar, vanligen för avvattning i applikationer som gruvor, byggarbetsplatser och i stenbrott. Grindex länspumpar finns i storlekar från 0,82 kW till 104 kW har en kapacitet upp till 330 liter vatten/sekund eller 230 m lyfthöjd.

Grindex dränkbara SLAMPUMPAR används i många krävande applikationer för att pumpa vätskor med fasta partiklar upp till storleken av en tennisboll. Grindex slampumpar finns i storlekar från 0,9 kW till 6,6 kW och har en maximal kapacitet på upp till 28 liter vatten/sekund eller 40 m lyfthöjd.

Grindex SLURRYPUMPAR i Bravo-familjen är avsedda för pumpning slam och andra vätskor med höga koncentrationer av mycket nötande partiklar som sand och stenar. Genom att hydrauliska komponenter är producerade i Hard-Iron™, en av de hårdaste material som finns idag, har Grindex slurrypumpar exceptionellt motstånd mot slitage. Typiska applikationer inkluderar muddring, rengöring av sedimenteringsbassänger, kol- och malmslam, bentonit, vatten från koltvätt, reningsverk, stålverk, stenbrott, gruvor och många andra branscher. Grindex slurrypumpar finns i storlekar från 4,7 kW till 78 kW och har en max kapacitet på upp till 153 liter vatten/sekund eller 57 m lyfthöjd.

Grindex rostfria familj av INOX-PUMPAR består av dränkbara läns-och slampumpar som är konstruerade och avsedda för att användas i krävande applikationer såsom gruvor, processindustrier, fiskodlingar, hamnar och annan miljö som snabbt kan förstöra konventionella pumpar. Med ett pH-område från 2 upp till 10 är det svårt att hitta ett problem som inte kan hanteras med en rostfri Inox-pump från Grindex. Alla material i kontakt med vätskan är gjorda av rostfritt stål AISI 316 eller bättre. Grindex Inox pumpar finns i storlekar från 2 kW till 9,7 kW och har en max kapacitet på 63 liter vatten/sekund eller 75 m lyfthöjd.

Grindex – För att kvalitet lönar sig i det långa loppet

Produkter och tjänster

 • Dränering
 • Övrigt

Kontakt

Företagsnamn:Grindex AB
Adress:Box 7025
Postnummer & Ort:174 07 Sundbyberg
Webbplats:www.grindex.se
Besöksadress:Gesällvägen 33
Postnummer & Ort:Sundbyberg
Kontaktperson:Peter Uvemo
Telefon:08-606 66 20
E-mail:peter.uvemo@grindex.com
Visa mermindre

Grundfos AB

PRODUKTION OCH PUMPAR
Grundfos är med en produktion på över 16 miljoner pumpenheter om året en av världens ledande pumptillverkare. De största produktgrupperna är cirkulationspumpar för uppvärmning och luftkonditionering och centrifugalpumpar för industriellt bruk, vattenförsörjning, avlopp och dosering. Så gott som varannan cirkulationspump som säljs på världsmarknaden i dag är en Grundfospump, vilket gör företaget till världens största tillverkare av cirkulationspumpar.

Förutom pumpar tillverkar Grundfos standardmotorer, dränkbara motorer samt utvecklar avancerad elektronik för övervakning och styrning av pumpar. Ytterligare produkter produceras inom divisionerna BioBooster och Lifelink, som är de senaste tillskotten i företaget. Grundfos har även introducerat den nya teknikmärkningen Blueflux, som intygar att utrustningen utgör en av marknadens absolut bästa produkter.

GRUNDFOS I SVERIGE
På huvudkontoret i Mölndal arbetar produktspecialister och servicepersonal, de kan hjälpa till med att välja och dimensionera rätt pump för ändamålet. Dessutom ligger den centrala serviceverkstaden i anslutning till huvudkontoret.

Grundfos har distriktskontor i Stockholm, Malmö och Umeå. I Töreboda ligger produktionsenheten, där tillverkas kundanpassade lösningar för deras prefabricerade pumpstationer enligt kundens specifikationer.

GRUNDFOS I DANMARK
Större delen av de danska Grundfosbolagens verksamhet (säljbolaget Grundfos DK, tillverkningsbolaget Grundfos A/S samt Grundfos Holding A/S) är förlagd till den lilla orten Bjerringbro, där företaget grundades 1945. Grundfos har även anläggningar i Aalestrup, Årslev, Brøndby och Farum.

GLOBAL VERKSAMHET
Grundfoskoncernen finns representerat av drygt 80 företag i fler än 55 länder. Dessutom säljs Grundfos produkter av distributörer i ett stort antal länder.

FRAMTIDEN
Grundfos har fått uppleva 70 år av ständig tillväxt. Vi vill se denna utveckling fortsätta och satsar därför stort på att bli en av de största aktörerna i länder som Ryssland, Indien och Brasilien. Kina betraktar vi redan som vår andra hemmamarknad.

Vi står inför stora utmaningar och därför har vi tagit fram vår innovationspolicy med fokus på hållbarhet, en föränderlig värld och banbrytande teknik.

Produkter och tjänster

 • Vatten & Avlopp
 • Dränering
 • Industriprocess
 • Livsmedel/Farmaceutisk industri
 • Övrigt

Kontakt

Företagsnamn:Grundfos AB
Adress:Box 333
Postnummer & Ort:431 24 Mölndal
Webbplats:www.grundfos.se
Besöksadress:Lunnagårdsg. 6
Postnummer & Ort:431 90 MÖLNDAL
Kontaktperson:Johan Ekstedt
Telefon:031-332 23 04
E-post:info-se@grundfos.com
Visa mermindre

Indutrade Flödesteknik AB

Indutrade är en internationell industrikoncern som säljer tekniska komponenter och lösningar med högt teknikinnehåll. Produkterna och lösningarna hjälper kunderna att dels förbättra sina egna produkter och dels effektivisera sina egna produktionsprocesser. Vi växer kontinuerligt genom förvärv av välskötta och lönsamma bolag.

Indutrade Flödesteknik är medlemmar i Swepump med bolagen: Lyma Kemiteknik, Processpumpar, Torell Pump, Robota och Colly Flowtech

Produkter och tjänster

 • Vatten & Avlopp
 • VVS
 • Industriprocess
 • Övrigt

Kontakt

Företagsnamn:Indutrade Flödesteknik AB
Adress:Metallvägen 32
Postnummer & Ort:435 33 Mölnlycke
Webbplats:www.indutrade.se
Kontaktperson:Magnus Gustavson
Telefon:070-5436325
E-mail:magnus.gustavson@lyma.com
Visa mermindre

KSB Sverige AB

KSB Sverige AB är ett av Sveriges ledande företag inom flödesteknik med försäljning och service av pumpar och ventiler samt tillhörande automation och reglerutrustning för Industri, Energi, VA och VVS. Vi är ett företag i KSB-koncernen.

Våra produkter kännetecknas av hög kvalitet och effektivitet, god driftekonomi och servicevänlighet.

Vi finns alltid nära till hands med försäljning och service för den svenska marknaden. Vårt branschkunnande, lagerhållning, egen serviceorganisation med utbyggt servicenät bidrar till en lång och säker drift.

Vi har egen serviceverksamhet i Göteborg, Örebro, Stockholm, Gävle, Luleå och Malmö. Vårt huvudkontor finns i Göteborg.

KSB AG är en världsledande tillverkare av pumpar och ventiler. Med drygt 15 000 anställda i fler än 100 länder finns vi representerade i samtliga världsdelar. Vi har över 130 års erfarenhet inom vårt verksamhetsområde.

Produkter och tjänster

 • Dränering
 • Industriprocess
 • Livsmedel/Farmaceutisk industri
 • Vatten & Avlopp
 • VVS
 • Övrigt
 • Marin/Offshore

Kontakt

Företagsnamn:KSB Sverige AB
Adress:Box 9023
Postnummer & Ort:400 91 Göteborg
Webbplats:www.ksb.se
Besöksadress:Datavägen 23
Kontaktperson:Bo Gerdin
Telefon:031-31 720 24 81
E-post:ksbsverige@ksb.com
Visa mermindre