Vill du bli medlem?

Till medlemmar i Swepump kan styrelsen anta varje företag, organisation eller liknande som är verksamma i Sverige, inom flödeshantering med produkter som pumpar, pumpstationer och tillhörande utrustning samt är beredda att aktivt verka för branschens intressen.

Företag vars verksamhet uteslutande avser service på pumpar kan söka medlemskap i Pumpserviceföretagen.

Här kan du skriva ut en medlemsansökan och skicka in den till kansliet. När kansliet erhållit medlemsansökan ska den godkännas formellt av Swepumps styrelse.

Här hittar du Swepumps stadgar.

Teknikföretagens Branschgrupper erbjuder alla företag som är medlemmar i en branschorganisation med kansli hos Teknikföretagens Branschgrupper att ta del av PLUS-tjänsten.

Här hittar du ett informationsblad om Swepump

  Information om medlemskap i Swepump

  Företag: *

  Postadress: *

  Postnummer: *

  Ort: *

  Kontaktperson: *

  E-post: *

  Mobiltelefon: *

  Telefon: *