Valberedning

SWEPUMPs valberedning nominerar kandidater till SWEPUMPs styrelse.

Tillsammans med Swepumps sekreterare är uppgiften att ta fram kandidater till Swepumps styrelse.

Valberedningen består av följande personer:
Jonas Theorin, Sulzer Pumps Sweden AB
Lars Rüden, Robota AB