Lagar och Direktiv

De lagar och direktiv som berör vår bransch är bl a: Ekodesign, Reach och WEEE-direktivet. Du kan läsa mer om dessa under respektive rubrik.