EUROPUMP

Swepump är medlem i EUROPUMP (the European Association of Pump Manufacturers), med 17 medlemsländer, organiserar Europas pumptillverkare. EUROPUMP tar fram och bearbetar ekonomisk statistik och driver tekniska projekt. I uppgifterna ingår även att företräda branschen, främst gentemot EU kommissionen och andra europeiska organ. EUROPUMP är en associerad medlem i Orgalime, den europeiska branschorganisationen för Teknikföretag.

Här hittar du en informationsbroschyr om EUROPUMP.