Europump

Swepump är medlem i Europump , European Association of Pump Manufacturers, som bildades 1960.  Europump representerar 16 nationella sammanslutningar i 14 EU medlemsstater och Turkiet, Ryssland och Schweiz. Medlemmarna representerar mer än 450 företag med en kollektiv produktion värd mer än 10 miljarder euro och sysselsätter 100 000 personer i Europa. Den ständigt förbättrade prestandan för vätskepumpar ökar slutanvändarnas produktivitet och bidrar till konkurrenskraft och tillväxt.

Europump tar också fram och bearbetar ekonomisk statistik och driver tekniska projekt. I uppgifterna ingår även att företräda branschen, främst gentemot EU kommissionen och andra europeiska organ. Europump är en associerad medlem i Orgalim, den europeiska branschorganisationen för Teknikföretag.