Om SWEPUMP

Ett medlemskap i SWEPUMP ger dig och ditt företag mycket mervärde.

SWEPUMP är en branschorganisation för tillverkare, importörer och serviceföretag, verksamma i Sverige, inom flödes- och vakuumhantering med produkter som pumpar, pumpstationer och tillhörande utrustning. Föreningen stödjer och främjar medlemmarnas intressen både nationellt och internationellt på det tekniska, ekonomiska och juridiska området.

SWEPUMP är ett forum för dess medlemmar att träffas och diskutera gemensamma intressen. Föreningsmöten arrangeras två gånger per år, oftast kombinerat med företagsbesök, både i Sverige och internationellt. Vi är, via medlemskapet i Europump, aktiva genom att påverka utvecklingen av standarder som berör pumpindustrin i Sverige, Europa och USA.

SWEPUMP är en service- och intresseorganisation för dig och ditt företag. Ett aktivt deltagande hjälper såväl ditt företag som svensk pumpindustri att stärka sina positioner både här hemma och internationellt.
Har du frågor om oss så kontakta kansliet.

Inom SWEPUMP finns också Servicesektionen som är ett samarbete mellan pumpserviceföretagen i Sverige. De verkar för att skapa ett branschgemensamt regelverk när det gäller säkerhetsfrågor, leveransvillkor och kvalitetsnormer.
Vill ni veta mer om Servicesektionen eller har frågor till dem så kontakta deras kansli.