Om Swepump

Smart teknik för en hållbar framtid.

Swepump är en branschorganisation för tillverkare, distributörer och serviceföretag, verksamma i Sverige, inom flödes- och vakuumhantering med produkter som pumpar, pumpstationer och tillhörande utrustning. Föreningen stödjer och främjar medlemmarnas intressen både nationellt och internationellt på det tekniska, ekonomiska och juridiska området.

Föreningen stödjer och främjar medlemmarnas intressen både nationellt och internationellt på det tekniska, ekonomiska och juridiska området. Vi är också en samlingsplats för våra medlemmar där vi träffas och diskuterar gemensamma intressen. Medlemmarna träffas två gånger per år. Mötena kombineras oftast med företagsbesök. Vi är, via medlemskapet i Europump, aktiva genom att påverka utvecklingen av standarder som berör pumpindustrin i Sverige, Europa och USA.

Swepump är en service- och intresseorganisation för dig och ditt företag. Ett aktivt deltagande hjälper såväl ditt företag som svensk pumpindustri att stärka sina positioner både här hemma och internationellt.
Har du frågor om oss så kontakta kansliet.

Inom Swepump är en branschorganisation för tillverkare, distributörer och serviceföretag, verksamma i Sverige, inom flödes- och vakuumhantering med produkter som pumpar, pumpstationer och tillhörande utrustning. Föreningen stödjer och främjar medlemmarnas intressen både nationellt och internationellt på det tekniska, ekonomiska och juridiska området. För företag som främst arbetar med pumpservice finns Pumpserviceföretagen som är ett samarbete mellan pumpserviceföretagen i Sverige. De verkar för att skapa ett branschgemensamt regelverk när det gäller säkerhetsfrågor, leveransvillkor och kvalitetsnormer.
Vill ni veta mer om Pumpserviceföretagen eller har frågor till dem så kontakta deras kansli.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]