Vi verkar för

Ett medlemskap i Swepump ger dig och ditt företag mycket mervärde.

•  utarbeta en gemensam syn för medlemsföretagen i frågor som gäller tolkning av direktiv och standarder

•  skapa effektiv och enkel tillgång till marknaden genom en gemensam hållning i branschgemensamma frågor samt verka för ökad marknadstillväxt genom påverkan

•  samla in data om – och följa den svenska pumpbranschens i syfte att tillhandahålla medlemmarna information om branschens storlek och trender både nationellt och internationellt

•  vara branschens språkrör gentemot myndigheter, departement samt andra intresseorganisationer nationellt och internationellt