Område – Vattenförsörjning

Byte av råvattenpump på ett vattenverk

Ett vattenverk i Sverige behövde byta ut en av sina äldre råvattenpumpar som var både gammal och ineffektiv. Denna pump var på 10,3 kW. Pumpen ersattes med en energieffektiv centrifugalpump med varvtalsreglering vilken i drift förbrukade endast 7,2 kW – en reducering på 3,1 kW eller 24 800 kWh i besparing per år. Efter 5 år hade vattenverket tjänat in sin investering på 101 000 kr.

En investering som därefter kommer ge bolaget ca 24 800 kr i ren besparing – per år! Och detta var endast utbyte av en pump. Nu kommer vattenverket att byta ut resterande äldre råvattenpumpar i anläggningen och göra betydande besparingar framöver samtidigt som de reducerar sitt klimatavtryck genom en reducering av koldioxidutsläpp motsvarande cirka 3 ton koldioxidekvivalenter per år.