Möt Swepumps nye styrelsemedlem Lars Rüdén

Vid vårmötet 2022 valdes Lars Rüdén, Robota, som ny styrelseledamot. Vi hälsar Lars varmt välkommen till Swepumps styrelse!

Robota ingår i Indutradekoncernen och etablerades 1943, men det var på 60-talet som pumpar blev den huvudsakliga sysslan.

”Jag har varit VD på Robota sedan 2017 och kommer från ett annat Indutrade-bolag innan. Jag har varit aktiv inom Swepump sedan 2017 och tycker det är viktigt med branschorganisationer där man kan diskutera gemensamma utmaningar, lagförslag och branschsvängningar. Det är viktigt att vi gemensamt kan jobba som lobbyister – både stora och små, importörer eller tillverkare. En sund konkurrens mellan medlemmarna gynnar både oss själva och våra kunder”, berättar Lars.

Branschföreningen och det egna uppdraget ser Lars på enligt följande:
”En av de viktigare uppgifterna är att hjälpa våra kunder att leverera en så energieffektiv och hållbar lösning som möjligt. Vatten är en otrolig viktig komponent i vår vardag som många tar för givet. Vi som förening måste hitta vägar att attrahera kommande generationer att engagera sig i att förflytta vatten. Att vara en del av en styrelse ser jag som en stor möjlighet att kunna påverka föreningen och bidra med idéer och hårt arbete.”

 Välkommen till styrelsen!


Nyheter


Möt Swepumps nye styrelsemedlem Lars Rüdén

Robota ingår i Indutradekoncernen och etablerades 1943, men det var på 60-talet som pumpar blev den huvudsakliga sysslan. ”Jag har

Världsvattendagen 2022 fokuserar på grundvatten

Årets tema tas fram av UN Water och i samband med Vattendagen släpps rapporten The UN World Water Development Report

Atlas Copco förvärvar Pumpenfabrik

Pumpenfabrik Wangen har sitt säte i Wangen, Tyskland och har 265 anställda. Under 2020 hade de intäkter på ungefär 466

Andreas Lindberg, Wilo Nordic, ny i Swepumps styrelse

Andreas Lindberg är ny VD för Wilo Nordic sedan den 1 oktober i år och valdes in i styrelsen i