Joachim Jämttjärn lämnar med varm hand över till Emma Risén

Joachim Jämttjärn, som varit branschansvarig för Swepump sedan 2020, lämnar vid årsskiftet vidare föreningen till Emma Risén. Emma är utbildad civilingenjör och har tidigare arbetat med vattenfrågor i olika roller. Joachim är tillgänglig för en smidig överlämning som beror på ökat engagemang i andra branschföreningar hos Teknikföretagens Branschgrupper.

– Det är med en känsla av stolthet över det arbete vi tillsammans genomfört och med tillförsikt jag lämnar över stafettpinnen till Emma Risén, som kommer att ta över ansvaret för att leda och fortsätta utveckla föreningen. Denna övergång markerar en ny era för Swepump, där nya idéer och perspektiv kommer att bidra till branschens fortsatta tillväxt och framgång, säger Joachim Jämttjärn.

Joachim avslutar med att tacka för gott samarbete och på återseende:

– Tack för ett givande samarbete med styrelsen och alla medlemmar inom Swepump. Jag har lärt mig massor av er och om branschen under de senaste fyra åren. Jag ser fram emot att se hur Swepump kommer att fortsätta att leda vägen mot en ännu mer hållbar och innovativ pumpbransch och hoppas träffa många av er på vår branschs nya mötesplats, Vatten2025, framöver.

Emma Risén kliver in i rollen som ansvarig för Swepump från 2024 och ser fram emot att lära känna Swepumps medlemsföretag framöver:

– Jag hoppas att jag kan förvalta det som fungerar bra och bidra till vidareutveckling inom de frågor där föreningen ser behov av vidareutveckling för att möta framtida branschbehov.

Emma är i grunden civilingenjör och har tidigare bland annat arbetat som teknisk konsult med vattenfrågor, med hållbarhetsfrågor och undervisning under sin doktorandtid, och även med VA-frågor i ett kommunägd VA-bolag. Närmast kommer hon från Svenska Institutet för Standarder där hon utvecklade europeiska och globala standarder för energieffektivisering i den byggda miljön samt inom vattenområdet.

– Jag ser fram emot att lyssna in pumpbranschens behov och tillsammans med er skapa ett ännu starkare Swepump!, avslutar Emma.


Nyheter


Swepumps års- och vårmöte 2024

På vårmötet lyssnade vi till en föreläsning av Johan Svedberg från Procbid, en erkänd expert på offentlig upphandling. ohan delade

Artikel om Swepump

Vi är stolta över att meddela att Swepump har blivit uppmärksammade i en nyligen publicerad artikel i Underhåll och Driftsäkerhets

Joachim Jämttjärn lämnar med varm hand över till Emma Risén

– Det är med en känsla av stolthet över det arbete vi tillsammans genomfört och med tillförsikt jag lämnar över

Europump har lanserat sin nya webb

Den nya webbsidan innehåller nua funktioner så som: • en energisparinstrumentpanel • bättre synlighet för våra medlemsföreningar • en medlemsförmånsavdelning