Swepumps års- och vårmöte 2024

Stort tack till alla deltagare och talare på Swepumps års- och vårmöte den 25-26 april. Vårmötet inkluderade ett studiebesöket på byggmässan Nordbygg med rundvandring, tillsammans med Pumpserviceföretagen, till våra medlemmars montrar. På vårmötet lyssnade vi till en föreläsning av Johan Svedberg från Procbid, en erkänd expert på offentlig upphandling.

På vårmötet lyssnade vi till en föreläsning av Johan Svedberg från Procbid, en erkänd expert på offentlig upphandling. ohan delade med sig av ovärderliga insikter om grundläggande principer för offentlig upphandling och hur man praktiskt navigerar genom denna komplexa process. Under det mötet hade vi även möjlighet att diskutera samverkan mellan Swepump och Pumpserviceföretagen, samt att delta i ett konstituerande styrelsemöte och gemensamma diskussioner om framtida samarbeten och initiativ.

Vi avslutade mötet med en trevlig gemensam lunch, där vi fortsatte våra givande samtal och knöt starkare band med våra kollegor och partners.


Nyheter


Swepumps års- och vårmöte 2024

På vårmötet lyssnade vi till en föreläsning av Johan Svedberg från Procbid, en erkänd expert på offentlig upphandling. ohan delade

Artikel om Swepump

Vi är stolta över att meddela att Swepump har blivit uppmärksammade i en nyligen publicerad artikel i Underhåll och Driftsäkerhets

Joachim Jämttjärn lämnar med varm hand över till Emma Risén

– Det är med en känsla av stolthet över det arbete vi tillsammans genomfört och med tillförsikt jag lämnar över

Europump har lanserat sin nya webb

Den nya webbsidan innehåller nua funktioner så som: • en energisparinstrumentpanel • bättre synlighet för våra medlemsföreningar • en medlemsförmånsavdelning