Artikel om Swepump

Underhåll och Driftsäkerhet har publicerat en intervju med Andreas Lindberg, ordförande i Swepump.

Vi är stolta över att meddela att Swepump har blivit uppmärksammade i en nyligen publicerad artikel i Underhåll och Driftsäkerhets digitala tidning. Ordförande Andreas Lindberg delar insikter om pumpbranschens roll i att främja klimat- och hållbarhetsmål samt betydelsen av energieffektiva pumpsystem. Läs mer om hur vi som organisation arbetar för att främja kunskap och samarbete inom pumpindustrin för att bidra till en mer energisnål framtid.

Läs hela artikeln här.

 

 


Nyheter


Swepumps års- och vårmöte 2024

På vårmötet lyssnade vi till en föreläsning av Johan Svedberg från Procbid, en erkänd expert på offentlig upphandling. ohan delade

Artikel om Swepump

Vi är stolta över att meddela att Swepump har blivit uppmärksammade i en nyligen publicerad artikel i Underhåll och Driftsäkerhets

Joachim Jämttjärn lämnar med varm hand över till Emma Risén

– Det är med en känsla av stolthet över det arbete vi tillsammans genomfört och med tillförsikt jag lämnar över

Europump har lanserat sin nya webb

Den nya webbsidan innehåller nua funktioner så som: • en energisparinstrumentpanel • bättre synlighet för våra medlemsföreningar • en medlemsförmånsavdelning