Välkommen till SWEPUMP!

En service- & intresseorganisation för tillverkare, importörer och serviceföretag i Sverige av pumpar, pumpstationer och tillhörande produkter inom flödeshantering.

SWEPUMP

En service- & intresseorganisation för tillverkare, importörer och serviceföretag i Sverige av pumpar, pumpstationer och tillhörande produkter inom flödeshantering.

SWEPUMP

En service- & intresseorganisation för tillverkare, importörer och serviceföretag i Sverige av pumpar, pumpstationer och tillhörande produkter inom flödeshantering.

Energieffektivisera nu!

Visste du att ca 10% av elförbrukningen inom EU konsumeras av pumpar

SWEPUMP

SWEPUMP är en branschorganisation för tillverkare, importörer och serviceföretag, verksamma i Sverige, inom flödeshantering med produkter som pumpar, pumpstationer och tillhörande utrustning. SWEPUMP stödjer och främjar medlemmarnas intressen

Medlemsförmån

Som medlem i SWEPUMP kan du dra nytta av medlemsförmåner som Teknikföretagens Branschgrupper erbjuder  – PLUS-tjänster

Miljöbedömning av pumpar

SWEPUMPs ställningstagande avseende miljöbedömning av pumpar

Uppförandekod

Som medlem i SWEPUMP följs uppförandekoden