Ny kurs: Välj rätt pump!

”Vi går igenom olika pumpars funktion och prestanda samt vad man behöver känna till för att välja rätt pump. Kursen innehåller även beräkningsövningar med verktyg och exempel som deltagarna kan använda i sitt dagliga arbete.
– Mats Björkner, kursledare Pumpportalen

Välkommen till Swepump

Swepump är en branschorganisation för tillverkare, distributörer och serviceföretag inom flödes- och vakuumhantering med produkter som pumpar, pumpstationer och tillhörande utrustning verksamma i Sverige.

Att välja rätt pump är klimatsmart

Visste du att pumpar står för 10% av världens totala elförbrukning

Miljöbedömning av pumpar

Swepumps ställningstagande avseende miljöbedömning av pumpar

Vatten 2025

I samarbete med branschorganisationen Vattenindustrin arrangerar Svenska Mässan Vatten2025.