Välkommen till SWEPUMP!

En service- & intresseorganisation för tillverkare, importörer och serviceföretag i Sverige av pumpar, pumpstationer och tillhörande produkter inom flödeshantering.

SWEPUMP

En service- & intresseorganisation för tillverkare, importörer och serviceföretag i Sverige av pumpar, pumpstationer och tillhörande produkter inom flödeshantering.

SWEPUMP

En service- & intresseorganisation för tillverkare, importörer och serviceföretag i Sverige av pumpar, pumpstationer och tillhörande produkter inom flödeshantering.

Medlemsförmån

Som medlem i SWEPUMP kan du dra nytta av medlemsförmåner som TEBAB erbjuder  – TEBAB-plus

SWEPUMP

SWEPUMP är en branschorganisation för tillverkare, importörer och serviceföretag, verksamma i Sverige, inom flödeshantering med produkter som pumpar, pumpstationer och tillhörande utrustning. SWEPUMP stödjer och främjar medlemmarnas intressen både nationellt och internationellt på det tekniska, ekonomiska

Kickstart digitalisering

Stärker digitaliseringen och konkurrenskraften för industriföretag i Sverige.

Miljöbedömning av pumpar

SWEPUMPs ställningstagande avseende miljöbedömning av pumpar

Uppförandekod

Som medlem i SWEPUMP följs uppförandekoden