Välkommen till Swepump!

En service- & intresseorganisation för tillverkare, distributörer och serviceföretag i Sverige av pumpar, pumpstationer och tillhörande produkter inom flödeshantering.

SWEPUMP

En service- & intresseorganisation för tillverkare, distributörer och serviceföretag i Sverige av pumpar, pumpstationer och tillhörande produkter inom flödeshantering.

Swepump

En service- & intresseorganisation för tillverkare, distributörer och serviceföretag i Sverige av pumpar, pumpstationer och tillhörande produkter inom flödeshantering.

Att välja rätt pump är klimatsmart

Visste du att pumpar står för 10 % av världens totala elförbrukning

Swepump

Swepump är en branschorganisation för tillverkare, distributörer och serviceföretag, verksamma i Sverige, inom flödeshantering med produkter som pumpar, pumpstationer och tillhörande utrustning. Swepump stödjer och främjar medlemmarnas intressen

Bli medlem!

Är du intresserad av ett medlemskap i Swepump som är branschföreningen för företag inom flödeshantering med produkter som pumpar, pumpstationer.

Medlemsförmån

Som medlem i Swepump kan du dra nytta av medlemsförmåner som Teknikföretagens Branschgrupper erbjuder  – PLUS-tjänster

Miljöbedömning av pumpar

Swepumps ställningstagande avseende miljöbedömning av pumpar