Välkommen till Swepump

Swepump är en branschorganisation för tillverkare, distributörer och serviceföretag inom flödes- och vakuumhantering med produkter som pumpar, pumpstationer och tillhörande utrustning verksamma i Sverige.

Välkommen till Swepump

Swepump är en branschorganisation för tillverkare, distributörer och serviceföretag inom flödes- och vakuumhantering med produkter som pumpar, pumpstationer och tillhörande utrustning verksamma i Sverige.

Att välja rätt pump är klimatsmart

Visste du att pumpar står för 10% av världens totala elförbrukning

Miljöbedömning av pumpar

Swepumps ställningstagande avseende miljöbedömning av pumpar

Bli medlem!

Är du intresserad av ett medlemskap i Swepump som är branschföreningen för företag inom flödeshantering med produkter som pumpar, pumpstationer.