Kalendarium

Vatten2023

Den 24 – 26 oktober 2023 etableras en ny, samhällsviktig mötesplats på Svenska Mässan i Göteborg i samarbete med Vattenindustrin.

Göteborg

24 - 26 oktober 2023

Plats Svenska Mässan i Göteborg

Water & Wastewater framflyttad

Water & Wastewater är framflyttad till 2024 Water & Wastewater kommer inte att arrangeras som planerat i september 2023. För

Stockholm

1 januari 2024

Plats Älvsjömässan, Stockholm