Kalendarium

BREXIT – Vad ska vi företag tänka på?

Brexit som inträffar i slutet av mars 2019 innebär många förändringar för företag i Sverige på ett eller annat sätt.

Stockholm

1 februari 2019

Plats Teknikföretagen, Storgatan 5, Stockholm
Tid kL. 9-13

Rotating Equipment Conference

4th International Rotating Equipment Conference – Pumps, Compressors and Vacuum Technology. It will take place on 24 – 25 September

24 - 25 september 2019

Plats Congress Center, Wiesbaden, Germany