Kalendarium

Water & Wastewater framflyttad

Water & Wastewater är framflyttad till 2024 Water & Wastewater kommer inte att arrangeras som planerat i september 2023. För

Stockholm

1 januari 2024

Plats Älvsjömässan, Stockholm