Vatten 2025

I samarbete med branschorganisationen Vattenindustrin arrangerar Svenska Mässan Vatten2025.

Sveriges största mötesplats inom vatten och avlopp och en viktig arena för att gemensamt kunna möta både dagens och morgondagens utmaningar. 21-23 oktober 2025 öppnar Svenska Mässan i Göteborg dörrarna till en inspirerande mötesplats som erbjuder utställning, konferens, öppna scenprogram och aktivitetsområden. Bland våra utställare och på en konferens fylld av innovation och expertis finner du lösningarna som formar Sveriges framtida vattenförsörjning.

Läs mer här om Vatten 2025