Bli medlem

Till medlemmar i föreningen kan styrelsen anta varje företag som i Sverige konstruerar, utvecklar och/eller tillverkar vätskepumpar och vill aktivt verka för branschens intressen. Föreningen kan även anta företag som i Sverige bedriver handel med pumpar eller på annat sätt är berörda av verksamheten.

Företag vars verksamhet uteslutande avser service på pumpar kan söka medlemskap i Servicesektionen.

Här kan du skriva ut en medlemsansökan och skicka in den till kansliet. När kansliet erhållit medlemsansökan ska den godkännas formellt av Swepumps styrelse.

Här hittar du Swepumps stadgar.

TEBAB erbjuder alla företag som är medlemmar i en branschorganisation med kansli hos TEBAB att ta del av tjänsten TEBAB Plus.

Information om medlemskap i Swepump

Företag: *

Postadress: *

Postnummer: *

Ort: *

Kontaktperson: *

E-post: *

Mobiltelefon: *

Telefon: *