World Water Week

World Water Week är den årliga globala kongressen för världens vattenproblem som organiseras av SIWI. Under 2018 kommer temat på World Water Week vara ”Vatten, ekosystem och mänsklig utveckling”. År 2017 deltog över 3 300 personer och cirka 380 sammankallande organisationer från 135 länder i veckan.

Läs mer om World Water Week