Vatten2023

Den 24 – 26 oktober 2023 etableras en ny, samhällsviktig mötesplats på Svenska Mässan i Göteborg i samarbete med Vattenindustrin. Tillsammans med företag och organisationer vill parterna samla viktiga aktörer i alla led på en och samma plats.

I en föränderlig värld behövs samlingspunkter där branschen enas och goda krafter sammanförs. Vatten2023 är en av de samlingspunkterna.

På Vatten2023 skapas en möjlighet för medarbetare på alla nivåer att träffas, utbyta idéer och utveckla sin kunskap kring nya tekniska och digitala lösningar. Genom att förena och samarbeta med nyckelspelare, institutioner och organisationer samlar vi ledare och inspiratörer inom morgondagens vattenindustri.

Vatten2023 bygger på fyra centrala teman. Teman som sammanfattar och belyser helt och hållet nödvändiga faktorer för att bygga en hållbar framtid och vattenindustri.

Läs mer här om Vatten2023