VA-mässan flyttas fram till 29-31 mars 2022

VA-mässan som skulle ha skett den 27-29 april 2021 har ny flyttats till 29-31 mars 2022.

På VA-mässan skapas kontakter mellan uppdragsgivare, tillverkare och entreprenörer. Här förenas vattenkrafterna som tillsammans kan utveckla en stabilare grund för ett tryggt och hållbart samhälle.

Många av Swepumps medlemmar ställer ut på denna mässa. Grindex, Xylem, Zander & Ingeström, Atlas Copco, Sulzer, Skandinavisk Kommunalteknik med flera.