VA-mässan på Elmia

VA-mässan sker den 22-24 september på Elmia i Jönköping. Många av Swepumps medlemmar ställer ut på denna mässa. Du kan träffa följande, Grindex, Xylem, Zander & Ingeström, Atlas Copco, Sulzer, Skandinavisk Kommunalteknik med flera.