VA-mässan sker 29-31 mars 2022

Näsa VA-mässa sker 29-31 mars 2022 på Elmia i Jönköping.

På VA-mässan skapas kontakter mellan uppdragsgivare, tillverkare och entreprenörer. Här förenas vattenkrafterna som tillsammans kan utveckla en stabilare grund för ett tryggt och hållbart samhälle.

Många av Swepumps medlemmar brukar ställa ut mässan.

Läs mer om VA-mässan här