Tech Network seminarium “Framtidens företag – innovation på alla fronter”

Idag handlar innovation om så mycket mer än teknisk innovation och produktutveckling. Framtidens företag måste tänka innovativt kring allt från marknadsföring och försäljning till produktion och logistik. Den digitala handeln har på kort tid förändrat människors vanor och beteenden, digitaliseringen av samhället påverkar alla branscher.

Företag söker hela tiden utveckla sig och sin affär, skapa mer effektiva organisatoriska lösningar, ekonomiska modeller, sätt att nå marknader, öka kreativiteten och öppna kommunikationen för att möta möjligheterna. Ibland kan alla möjligheter verka överväldigande och då gäller det att komma ihåg kundernas behov, önskemål och drivkrafter.

Den 2 oktober bjuder Teknikföretagens Branschgrupper in till en inspirerande förmiddag där vi får en inblick i framtidens försäljning och marknadsföring, produktion samt logistik. Vi får lyssna på innovativa företag och personer samt tillfällen att nätverka.

Save-the-date Framtidens företag – innovation på alla fronter”