Kurs – välj rätt pump!- Inställd

För att förstå hur en pump fungerar, måste man också förstå hur pumpen samverkar med och påverkas av övriga komponenter i systemet. Man behöver kunskap om olika pumpars funktion, man behöver känna till grundläggande samband mellan tryck och flöde och vilka faktorer man måste ta hänsyn till i pumpat media. Allt hänger nämligen ihop! Detta är en utbildning som är speciellt framtagen för att ge dig som konsult all kunskap som behövs för att dimensionera din pump rätt. Kursen hålls av den erfarna utbildningsledaren Mats Björkner från Pumpportalen.

Målsättningen är att du efter utbildningen kommer ha kunskap kring relevant driftdata, dimensionering, olika förekommande pumputföranden och installationstips. Detta kommer i sin tur att förenkla, förbättra och effektivisera anbudsförfarandet för pumpar till VA applikationer.

Kursprogrammet innehåller kortfattat: Vanligt förekommande applikationer, pumptyper, dimensionering och installationsrekommendationer för pumpar till VA system.

Exempel på programpunkter: Applikationer, dimensionering, grundläggande pumpfysik, pumptyper, pumpkurvan, systemegenskaper, reglering och styrning, installation och specifikation

Målgrupp: Kursen riktar sig till konsulter inom VA sektorn

Genomförande: Heldags kurs på plats i Teknikföretagens lokaler i Stockholm

Anmälan är bindande. Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få deltagare. Avbokning sker senast 30 dagar innan kursstart utan kostnad. Du får gärna skicka en kompis till kursen om du har förhinder.

Ladda ner programmet här.