Swepumps höstmöte 3 nov

Swepumps höstmöte kommer att ske digitalt den 3 november i Stockholm. I samband med höstmötet arrangeras ett föredrag om ”Pumptillverkarens roll i en alltmer digital värld”.

Program:
Kl. 11.00 – Digitalt mingel och höstmöte
Kl. 12.00 – Lunch ”avbrott”
Kl. 13.00 – Föredrag från Fredrik Østbye, Grundfos ”Pumptillverkarens roll i en alltmer digital värld”
Kl. 13.30 – Avslutande frågestund

Inbjudan har skickats ut till medlemmarna.