Swepumps höstmöte 21-22 november

Swepumps höstmöte sker den 21-22 november med besök hos Vattenfall i Älvkarleby.

Program
21 november
Reservation för ev. förändringar i programmet
12:00 Inledande lunch
13:00 Höstmöte
14:00 Transport till Vattenfall Research & Development i egna bilar
14:30 Besök på Vattenfalls testanläggning (Laboratorievägen 1) där vi får se:

  • hur pumpar styr vattenflödet i deras ”laxelerator”
  • materialabb för betong/geo/stål
  • rotordynamik och turbinprovning
  • modellförsök för ökad dammsäkerhet

16:30 Transport till hotellet
17:30 Boule
18:30 Middag på Herrgården

22 november
08:00 Frukost
09:00 Information om Europump
10:00 Utbildningsinformation
10:30 Workshop om Swepump och nyckelpartners
11:30 Lunch och avslut

Välkommen med din anmälan!