Swepumps höstmöte 2019

Swepumps höstmöte sker den 26 november och blir ett Skype/Teams möte.

Kalenderinbjudan har skickats ut till alla kontaktpersoner i Swepump.