Swepumps höstmöte

Swepumps höstmöte sker den 10 november och blir ett hybridmöte i Stockholm.

Programmet är inte helt klart ännu och här är några punkter från dagen:

  • Höstmöte med verksamhetsplan, budget och avgifter 2023 och stadgeändring, separat dagordning
  • Bengt Lindqvist, ekonom Teknikföretagen berättar om det ekonomiska läget
  • Miriam Münnich Vass, Teknikföretagen informerar om trender inom energi
  • Ev. fler talare kommer att prata i intressanta ämnen
  • Diskussion om kommande utbildning i Swepump