Swepumps års- och vårmöte den 25-26 april

Vi har glädjen att bjuda in dig till Swepumps års- och vårmöte som äger rum i Stockholm den 25-26 april 2024, i samband med Nordbygg. Detta år kommer mötet att hållas tillsammans med Pumpserviceföretagen och vi ser fram emot en givande gemenskap.

Vi vill också slå ett extra slag för årets inbjudna talare Johan Svedberg från Procbid som är en av Sveriges ledande experter på offentlig upphandling!
Under 90 minuter kommer Johan att informera om grundläggande principer för offentlig upphandling och hur man praktiskt går till väga.

Några punkter som Johan kommer att lyfta är:
• Grundläggande principer för offentlig upphandling – viktigast av allt!
• Ramavtal och avrop – hur får du avtalet och hur maximeras försäljningen
• Kravspecifikationen – hjärtat i affären
• Prövning av anbud – vad bedöms i affären, är det bara pris?
• När kan man sälja direkt?
• Överprövning – viktigt även om du inte själv överprövar

Plats: Teknikföretagen, Storgatan 5 i Stockholm

Program 25 april

10.00 – 11.30   Arbetsgruppsmöten  hos Teknikföretagen

11.30 – 12.00   Lunch hos Teknikföretagen, Storgatan 5 i Stockholm

Observera att för de som inte ingår i en arbetsgrupp börjar dagen med lunch eller så ses vi hos Nordbygg Wilos monter A05:21.

12.00 – 13.00   Resa till mässan, ex pendeltåg

13.00 – 17.00     Vi startar med en gemensam rundvandring på Nordbygg, samling vid Wilos monter A05:21. Därefter är det fri aktivitet på mässan.

18.30   Gemensam middag på Mornington Hotell, Nybrogatan 54

Program 26 april

08.30 – 10.00   Swepumps års- och vårmöte

10.00 – 10.15   Swepumps konstituerande styrelsemöte

10.15 – 10.30   Fika

10.30 – 12.30   Gemensamt möte med Swepump och Pumpserviceföretagen

Föredrag

·        Samverkan mellan föreningarna framåt, kansliet

·        LOU – Ur ett praktiskt perspektiv, Johan Svedberg, Procbid

12.30   Vi avslutar med lunch hos Teknikföretagen

Anmälan till mötet senast den 8 april.

Hotellrum: Mornington Hotell, Nybrogatan 54 i Stockholm.

Morningstons hemsida: https://mornington.se/

Gör din bokning av hotellrum genom att maila bokning-stockholm@mornington.se 
Var och en bokar och betalar sitt eget rum.

Pris: 2340 kr (moms inkl.) för 25-26 april.

Uppge vid bokning: namn, datum och referensen ”Vårmöte Swepump och Pumpserviceföretagen”.
Boka ditt rum senast den 26 mars.

Vi ser fram emot att spendera dessa dagar med er och utbyta kunskap samt erfarenheter. Välkomna!

Swepumps styrelse och kansli