Så informerar du om kemikalieinformation nedströms

Med utgångspunkt från tidigare genomförda utbildningar erbjuder nu SCIP-gruppen ett antal fördjupningsutbildningar under hösten 2021. Fördjupningstillfällena kommer att fokusera på delar av den övergripande utbildningen som betraktas vara av speciellt intresse. SCIP-gruppen drivs genom ett samarbete mellan Teknikföretagen, Teknikföretagens Branschgrupper och Ramberg advokater.

Alla företag som är medlemmar i en förening som har sitt kansli på Teknikföretagens Branschgrupper erbjuds att delta på utbildningarna. Vid detta tillfälle får du en genomgång av hur du enklast förmedlar relevant kemikalieinformation enligt gällande krav.

Alla utbildningstillfällen sker på Microsoft Teams!
Anmälan sker via inbjudan inför respektive utbildningstillfälle och kostnad per utbildningstillfälle uppgår till 500 SEK + moms.

Här hittar ni kommande utbildningstillfällen.

Länk till anmälan kommer längre fram.