Mässa: ProcessTeknik

Gemensamma lösningar i centrum på ProcessTeknik

Processindustrin har en central roll för morgondagens hållbara samhälle. Vi befinner oss i ett skarpt läge. Och hur vi löser processindustrins gemensamma utmaningar som förnybar energiförsörjning, cirkularitet och råvaruförsörjning är av stor betydelse.

På ProcessTeknik, som arrangeras parallellt med Scanautomatic, får du som besökare en möjlighet att träffa en unik bredd av leverantörer, experter och branschkollegor. ProcessTeknik skapar en gemensam arena för att öka svenska företags möjlighet att hitta nya lösningar och öka sin konkurrenskraftighet.

Processmässan har gjort en fin intervju med Stefan Ström från Pumpteknik, läs den här.

Gör er närvaro känd på ProcessTeknik-mässan tillsammans med Pumpserviceföretagen och Swepump!

Vi söker frivilliga som vill stå i Pumpserviceföretagens och Swepumps gemensamma monter och dela med sig av er expertis till en bred publik av branschexperter och beslutsfattare. Detta är en möjlighet för dig att delta i mässan utan kostnad och få möjlighet att träffa många i branschen. Du bidrar även till föreningens verksamhet vilket är uppskattat! Anmäl dig så kontaktar vi dig och berättar mer.

Genom att ställa upp i vår monter kommer ni att få:

  1. Tillgång till ett kraftfullt nätverk av kollegor, potentiella kunder och samarbetspartners.
  2. Exponering och marknadsföring genom vår gemensamma närvaro på mässan.
  3. Möjligheten att delta i diskussioner och aktiviteter för att utbyta kunskap och erfarenheter inom branschen.

Kontakta oss för mer information om att ställa ut på mässan.