Uppskjuten grundkurs i pumpteknik

Grundkurs i Pumpteknik som skulle gå den 18-19 november har vi tyvärr fått skjuta upp till framtiden. Nytt datum för våren 2021 är inte satt ännu eftersom vi avvaktar den rådande situationen med Covid-19.

Vi återkommer till alla som har anmält sig till kursen när vi vet mer.

Alla som anmäler sig till grundkursen blir automatiskt anmälda till Fortsättningskursen.