Frukostmöte om den nya förordningen för energimärkning

Den 19 juni håller de ett första informationstillfälle om den nya energimärkningsförordningen som träder i kraft under sommaren. Förordningen ska ersätta det nuvarande energimärkningsdirektivet och innebär bland annat att energietiketterna får en reviderad skala (A-G) samt att en produktdatabas för energimärkta produkter ska upprättas.

Läs mer här

Tid: kl. 09.00-10.00 (frukost från 08.30)

Plats: Rosenlundsgatan 9, Stockholm (Det finns även möjlighet att delta via Skype)

Anmäl dig senast den 14/6 till lina.kinning@energimyndigheten.se och ange om du vill delta på plats eller via skype