Andreas Lindberg, Wilo Nordic, ny i Swepumps styrelse

Andreas Lindberg, Wilo, är sedan höstmötet ny i Swepumps styrelse.

Andreas Lindberg är ny VD för Wilo Nordic sedan den 1 oktober i år och valdes in i styrelsen i samband med Swepumps extra årsmöte den 12 november. Närmast kommer Andreas från företag som ProfilGruppen och CTC där han ansvarat för försäljning, inköp och logistik.

”Vi på Wilo strävar efter att utveckla och tillhandahålla ansvarsfulla lösningar för vattenapplikationer
som alla har nytta av, överallt. Att vara medlem i Swepump känns då både som en självklarhet och en möjlighet för att fortsätta utveckla branschen samt oss som företag”, säger Andreas om medlemskapet i Swepump.

Varför tycker du det är viktigt att vara med i en branschorganisation?

”Wilo har varit med i Swepump i många år och det är ett mycket bra sätt att både kunna dela och ta del av gemensamma utmaningar. Det kan till exempel gälla framtida krav, utbildningsbehov, nästa generation som skall jobba med våra produkter etc. För min egen del är det ju nu även extra inspirerande och kul att få möjligheten att lära känna nya kollegor i pumpbranschen!”


Nyheter


Artikel om Swepump

Vi är stolta över att meddela att Swepump har blivit uppmärksammade i en nyligen publicerad artikel i Underhåll och Driftsäkerhets

Joachim Jämttjärn lämnar med varm hand över till Emma Risén

– Det är med en känsla av stolthet över det arbete vi tillsammans genomfört och med tillförsikt jag lämnar över

Europump har lanserat sin nya webb

Den nya webbsidan innehåller nua funktioner så som: • en energisparinstrumentpanel • bättre synlighet för våra medlemsföreningar • en medlemsförmånsavdelning

Möt Swepumps nye styrelsemedlem Lars Rüdén

Robota ingår i Indutradekoncernen och etablerades 1943, men det var på 60-talet som pumpar blev den huvudsakliga sysslan. ”Jag har