Möt Swepumps nye styrelsemedlem Thomas Nyström

Thomas Nyström, Zander & Ingeström, är sedan vårmötet 2021 ny i Swepumps styrelse.

Möt vår nya styrelsemedlem Thomas Nyström som blev invald vid vårmötet 2021 och vad han har för tankar kring medlemskapet.

Berätta om dig och din bakgrund!

”Jag har jobbat på Zander & Ingeström i 23 år och den större delen som teknisk säljare ansvarig för norra Sverige. Jag har alltid jobbat mot industrin med kunder inom massa och papper, stål och gruvor samt kemisk industri. Sedan två år är jag produktchef inom affärsområdet flödesteknik och med i Zander & Ingeströms ledningsgrupp. Jag drivs av en tävlingsinstinkt blandat med viljan att hjälpa till att lösa problem.”

Varför är ni medlemmar i Swepump?

”Som medlem i Swepump får man en chans till ett bra utbyte av kunskap, statistik och socialt umgänge utan att gå över gränsen när det gäller konkurrens.

Vidare tycker jag återrapporteringen om vad som händer inom Europump är viktig och intressant. Zander & Ingeström har varit medlemmar sedan länge och nu var det vår tur att ta lite mer ansvar i form av styrelsearbete.”

Varför tycker du det är viktigt att vara med i en branschorganisation?

”Främst för att driva gemensamma frågor som gynnar alla i branschen. Det kan handla om att tolka nya lagar och regler, men även att locka folk till branschen i allmänhet.”


Nyheter


Möt Swepumps nye styrelsemedlem Lars Rüdén

Robota ingår i Indutradekoncernen och etablerades 1943, men det var på 60-talet som pumpar blev den huvudsakliga sysslan. ”Jag har

Världsvattendagen 2022 fokuserar på grundvatten

Årets tema tas fram av UN Water och i samband med Vattendagen släpps rapporten The UN World Water Development Report

Atlas Copco förvärvar Pumpenfabrik

Pumpenfabrik Wangen har sitt säte i Wangen, Tyskland och har 265 anställda. Under 2020 hade de intäkter på ungefär 466

Andreas Lindberg, Wilo Nordic, ny i Swepumps styrelse

Andreas Lindberg är ny VD för Wilo Nordic sedan den 1 oktober i år och valdes in i styrelsen i