Swepump kliver in i 2022 med ny logotyp

Swepump som organiserar de svenska pumpaktörerna verksamma inom samhällsbyggnad och grön omställning lanserar en ny logotyp. Logotypen har kvar symbolen från tidigare, men får en mer kraftfull ordbild och ett modernare uttryck för att symbolisera en bransch under utveckling.

Swepump organiserar de svenska pumpaktörerna och arbetar med viktiga frågor inom samhällsbyggnad och grön omställning för hela vår bransch. En starkare logotyp ger ett mer rättvist intryck av en bransch i en spännande utvecklingsfas.” säger Alexander Hahn, ordförande Swepump samt marknadschef för Xylem Water Solutions Sweden.

Swepump har sitt kansli hos Teknikföretagens Branschgrupper som skapar goda förutsättningar för konkurrenskraftiga svenska teknikföretag. Branschansvarig är Joachim Jämttjärn som kommenterar den nya logotypen:

Swepump stödjer och främjar medlemmarnas intressen både nationellt och internationellt på det tekniska, ekonomiska och juridiska området. Med en uppdaterad logotyp får Swepump ett modernare uttryck vilket bättre speglar medlemsföretagens framåtlutade verksamheter.

Logotypens symbol är hämtad från en pump och fanns med i den tidigare logotypen. Den nya logotypen med en kraftfullare ordbild antogs av styrelsen under hösten 2021.


Nyheter


Artikel om Swepump

Vi är stolta över att meddela att Swepump har blivit uppmärksammade i en nyligen publicerad artikel i Underhåll och Driftsäkerhets

Joachim Jämttjärn lämnar med varm hand över till Emma Risén

– Det är med en känsla av stolthet över det arbete vi tillsammans genomfört och med tillförsikt jag lämnar över

Europump har lanserat sin nya webb

Den nya webbsidan innehåller nua funktioner så som: • en energisparinstrumentpanel • bättre synlighet för våra medlemsföreningar • en medlemsförmånsavdelning

Möt Swepumps nye styrelsemedlem Lars Rüdén

Robota ingår i Indutradekoncernen och etablerades 1943, men det var på 60-talet som pumpar blev den huvudsakliga sysslan. ”Jag har