Så var Swepumps höstmöte 2021

Fredagen den 12 november samlades Swepumps medlemsföretag för ett fysiskt höstmöte för första gången på länge. Mötet genomfördes hos medlemsföretaget Xylem Water Solutions Sweden i Sundbyberg. Swepump organiserar de svenska pumpaktörerna som arbetar med samhällsbyggnad och grön omställning.

Höstmötet hölls en vacker höstdag och det var trevligt att träffas igen. Eftersom jag klev in som ordförande på distans under pandemin var det extra kul att träffa nya ansikten. Årets höstmöte innehöll dessutom mycket viktig och värdefull information” säger Alexander Hahn, ordförande Swepump samt marknadschef för Xylem Water Solutions Sweden.

Under höstmötet presenterades en ny logotyp för Swepump med en starkare profil för att symbolisera en bransch under utveckling. Vid höstmötet slogs den nya verksamhetsplanen samt budget för 2022 fast. 2022 års viktigaste fråga för Swepump är fortsatt att uppmuntra till att vara klimatsmart och byta pump, en kampanj som lanserades under 2021.

Nyheter från Europump, European Association of Pump Manufacturer där Swepump är medlem, presenterades av vår representant Markus Holmberg, också han från Xylem Water Solutions Sweden. Bland annat diskuterades nya regleringar och utredningar som SCIP-databasen, utredningen av PFAS-ämnen och revisionen av EU-förordningen EU 547/2012 om ekodesignkrav för vattenpumpar där den samlade kompetensen i rummet gav viktiga perspektiv.

Till styrelsen valdes Andreas Lindberg, Wilo, som ny styrelseledamot enligt valberedningens förslag. Andreas ersätter Jesper Kristensson, Wilo, som går vidare internt inom företaget och avtackades för sitt engagemang i styrelsen.

Dagen avslutades med studiebesök i en nyprojekterad anläggning och en anläggning under ombyggnad, där Xylems servicesäljare & projektledare William Saxeby gav oss en spännande inblick bakom kulisserna på dessa två pumpstationer.

Stort tack för ett givande möte!

 


Nyheter


Swepumps års- och vårmöte 2024

På vårmötet lyssnade vi till en föreläsning av Johan Svedberg från Procbid, en erkänd expert på offentlig upphandling. ohan delade

Artikel om Swepump

Vi är stolta över att meddela att Swepump har blivit uppmärksammade i en nyligen publicerad artikel i Underhåll och Driftsäkerhets

Joachim Jämttjärn lämnar med varm hand över till Emma Risén

– Det är med en känsla av stolthet över det arbete vi tillsammans genomfört och med tillförsikt jag lämnar över

Europump har lanserat sin nya webb

Den nya webbsidan innehåller nua funktioner så som: • en energisparinstrumentpanel • bättre synlighet för våra medlemsföreningar • en medlemsförmånsavdelning