Alexander Hahn från Xylem, ny ordförande i Swepumps styrelse

Alexander Hahn är sedan vårmötet ny ordförande i Swepump. Till vardags arbetar han som marknadschef på Xylem. Läs mer om varför han valt att engagera sig i Swepumps styrelse nedan.

Varför är ni medlemmar i föreningen?

Alexander Hahn, Xylem. Fotograf: Xylem

Xylem är en stor global leverantör av pumpar och lösningar inom vattenrening. Vår nationella och internationella ställning på marknaden gör oss till en viktig spelare i frågor som rör branschens bästa. Vi tycker det är viktigt att dela med oss av vår kunskap, samverka med branschen och påverka samtalet för pumpleverantörers bästa, därför är det självklart för oss att vara medlemmar i Swepump.

Vad ser du som det viktiga med föreningens viktigaste uppdrag?

Swepump samlar majoriteten av Sveriges pumpleverantörer vilket ger oss en unik möjlighet att under gemensam flagga ses, utbyta erfarenheter och nätverka. Därtill erbjuder vi utbildningar och marknadsanalyser vilket är två viktiga uppdrag från våra medlemmar.

Vilka frågor brinner du extra för?

Jag brinner starkt för att påverka samhällsdebatten och visa vilken viktig del pumpar är i vårt samhälle. Investeringar i kvalité och energieffektiva lösningar är otroligt viktigt för vår gemensamma framtid och här spelar vi pumpleverantörer en avgörande roll att påverka i rätt riktning.

Vad vill/kan du bidra med till föreningens styrelse?

Jag hoppas främst kunna bidra med min kunskap kring marknaden och tekniska framsteg. I och med mitt dagliga arbete som marknadschef har jag stor inblick i vad som driver marknaden. Vilka trender vi ser och hur vilka utbildningar vi bör erbjuda våra medlemmar för att kompetensutveckla branschen.

Vad vill du särskilt bidra med som ordförande

Jag tror och hoppas att jag med min långa erfarenhet från branschen kan vara en tillgång för föreningen och bidra med viktiga insikter och djupt tekniskt kunnande. För mig är det viktigt att entusiasmera och tillföra energi för att vi ska skapa branschtillhörighet och nå framgång i vårt arbete.

Hur ser du på föreningens framtid?

För oss, som för många andra verksamheter och föreningar, är det viktigt att hålla blicken på vårt huvudsyfte och grundidén med vår existens. Vi måste fortsätta erbjuda nytta till våra medlemmar. Arbeta än mer aktivt för branschens bästa, annars har vi inte något berättigande med vår existens.

Vilka är de viktigaste målsättningarna/utmaningarna framåt

Vi ska se till att fortsätta skapa en bransch som vi är stolta över att arbeta i och representera. Vi bidrar till samhällsnytta, kompetensutveckling, påverkansarbete och branschtillhörighet. Det är viktiga delar i vår verksamhet som vi ska hålla hårt i och vidareutveckla


Nyheter


Det går bra för Swepump medlemmen Grundfos

Nettoomsättningen landade på 14 147 miljoner danska kronor. Förra året var motsvarande siffra 12 295 miljoner. – Det här är

Alexander Hahn från Xylem, ny ordförande i Swepumps styrelse

Varför är ni medlemmar i föreningen? Xylem är en stor global leverantör av pumpar och lösningar inom vattenrening. Vår nationella

Modus förvärvar Askims Pump & Maskinteknik

Askims Pump har sedan starten för mer än 30 år sedan levererat service, installation och försäljning av pumpar. Företaget bedriver

AxFlow AB utökar sitt strategiska samarbete med SPX FLOW Inc.

AxFlow, som är medlem i Swepump, är ett systemkunnigt och applikationsfokuserat kunskapsföretag med bred erfarenhet av pumpinstallationer för processindustrin och