Europumps Annual Meeting är flyttat till 2021

Mötet kommer att hållas den 24-26 maj 2021 men ett digital årsmöte hålls i år

Ett ”virtuellt årsmöte” huvudsakligen för att besluta om det årliga lagstadgade mötespunkter som krävs varje år enligt stadgarna, kommer att hållas via telefonkonferens den 23 eller 24 juni 2020. Europump återkommer inom kort med en agenda.


Nyheter


Möt Swepumps nye styrelsemedlem Lars Rüdén

Robota ingår i Indutradekoncernen och etablerades 1943, men det var på 60-talet som pumpar blev den huvudsakliga sysslan. ”Jag har

Världsvattendagen 2022 fokuserar på grundvatten

Årets tema tas fram av UN Water och i samband med Vattendagen släpps rapporten The UN World Water Development Report

Atlas Copco förvärvar Pumpenfabrik

Pumpenfabrik Wangen har sitt säte i Wangen, Tyskland och har 265 anställda. Under 2020 hade de intäkter på ungefär 466

Andreas Lindberg, Wilo Nordic, ny i Swepumps styrelse

Andreas Lindberg är ny VD för Wilo Nordic sedan den 1 oktober i år och valdes in i styrelsen i