Europumps Annual Meeting är flyttat till 2021

Mötet kommer att hållas den 24-26 maj 2021 men ett digital årsmöte hålls i år

Ett ”virtuellt årsmöte” huvudsakligen för att besluta om det årliga lagstadgade mötespunkter som krävs varje år enligt stadgarna, kommer att hållas via telefonkonferens den 23 eller 24 juni 2020. Europump återkommer inom kort med en agenda.


Nyheter


Swepumps års- och vårmöte 2024

På vårmötet lyssnade vi till en föreläsning av Johan Svedberg från Procbid, en erkänd expert på offentlig upphandling. ohan delade

Artikel om Swepump

Vi är stolta över att meddela att Swepump har blivit uppmärksammade i en nyligen publicerad artikel i Underhåll och Driftsäkerhets

Joachim Jämttjärn lämnar med varm hand över till Emma Risén

– Det är med en känsla av stolthet över det arbete vi tillsammans genomfört och med tillförsikt jag lämnar över

Europump har lanserat sin nya webb

Den nya webbsidan innehåller nua funktioner så som: • en energisparinstrumentpanel • bättre synlighet för våra medlemsföreningar • en medlemsförmånsavdelning