Fire Fighting Systems Sweden AB (FFS AB) är nya medlemmar

Fire Fighting Systems Sweden AB (FFS AB) är nu nya medlemmar i Swepump.

FFS är ledande designer, tillverkare och leverantör av kompletta system för utvändig brandbekämpning på den marina marknaden. De erbjuder kompletta paket som omfattar alla tjänster och utrustning exklusiva rörledningar som behövs för installationer ombord bogserbåtar, offshorefartyg, brandbåtar och arbetsbåtar.

De tillverkar också pumpar och produktionen flyttades till nya FFS fabriken i Åmål, Sverige, i december 2013. Fabriken är också Sveriges modernaste teststation för pumpar, transmissioner och tillhörande utrustning.

Vill ni har mer information om FFS så kan ni kontakta Managing Director Peter Norberg på tel. 0532-755 800 alt. p.norberg@fifisystems.com eller läsa vidare på www.fifisystems.com.


Nyheter


Joachim Jämttjärn lämnar med varm hand över till Emma Risén

– Det är med en känsla av stolthet över det arbete vi tillsammans genomfört och med tillförsikt jag lämnar över

Europump har lanserat sin nya webb

Den nya webbsidan innehåller nua funktioner så som: • en energisparinstrumentpanel • bättre synlighet för våra medlemsföreningar • en medlemsförmånsavdelning

Möt Swepumps nye styrelsemedlem Lars Rüdén

Robota ingår i Indutradekoncernen och etablerades 1943, men det var på 60-talet som pumpar blev den huvudsakliga sysslan. ”Jag har

Världsvattendagen 2022 fokuserar på grundvatten

Årets tema tas fram av UN Water och i samband med Vattendagen släpps rapporten The UN World Water Development Report