Axflow AB är nya medlemmar i Swepump

AxFlow är Europas ledande distributör av pumpar och pumpservice till processindustrin. Deras expertkunskap finns bland annat inom:

  • Kemisk Industri
  • Läkemdelsindustri
  • Livsmedelsindustri
  • Papper- och massaindustri
  • Gruvnäring
  • Vatten och avlopp

Vill ni har mer information om Axflow kan ni kontakta vd Petra Granqvist tel. 070-575 73 11 alt. petra.granqvist@axflow.se eller läsa vidare på www.axflow.se.


Nyheter


Swepumps års- och vårmöte 2024

På vårmötet lyssnade vi till en föreläsning av Johan Svedberg från Procbid, en erkänd expert på offentlig upphandling. ohan delade

Artikel om Swepump

Vi är stolta över att meddela att Swepump har blivit uppmärksammade i en nyligen publicerad artikel i Underhåll och Driftsäkerhets

Joachim Jämttjärn lämnar med varm hand över till Emma Risén

– Det är med en känsla av stolthet över det arbete vi tillsammans genomfört och med tillförsikt jag lämnar över

Europump har lanserat sin nya webb

Den nya webbsidan innehåller nua funktioner så som: • en energisparinstrumentpanel • bättre synlighet för våra medlemsföreningar • en medlemsförmånsavdelning