Axflow AB är nya medlemmar i Swepump

AxFlow är Europas ledande distributör av pumpar och pumpservice till processindustrin. Deras expertkunskap finns bland annat inom:

  • Kemisk Industri
  • Läkemdelsindustri
  • Livsmedelsindustri
  • Papper- och massaindustri
  • Gruvnäring
  • Vatten och avlopp

Vill ni har mer information om Axflow kan ni kontakta vd Petra Granqvist tel. 070-575 73 11 alt. petra.granqvist@axflow.se eller läsa vidare på www.axflow.se.


Nyheter


Möt Swepumps nye styrelsemedlem Lars Rüdén

Robota ingår i Indutradekoncernen och etablerades 1943, men det var på 60-talet som pumpar blev den huvudsakliga sysslan. ”Jag har

Världsvattendagen 2022 fokuserar på grundvatten

Årets tema tas fram av UN Water och i samband med Vattendagen släpps rapporten The UN World Water Development Report

Atlas Copco förvärvar Pumpenfabrik

Pumpenfabrik Wangen har sitt säte i Wangen, Tyskland och har 265 anställda. Under 2020 hade de intäkter på ungefär 466

Andreas Lindberg, Wilo Nordic, ny i Swepumps styrelse

Andreas Lindberg är ny VD för Wilo Nordic sedan den 1 oktober i år och valdes in i styrelsen i