Axflow AB är nya medlemmar i Swepump

AxFlow är Europas ledande distributör av pumpar och pumpservice till processindustrin. Deras expertkunskap finns bland annat inom:

  • Kemisk Industri
  • Läkemdelsindustri
  • Livsmedelsindustri
  • Papper- och massaindustri
  • Gruvnäring
  • Vatten och avlopp

Vill ni har mer information om Axflow kan ni kontakta vd Petra Granqvist tel. 070-575 73 11 alt. petra.granqvist@axflow.se eller läsa vidare på www.axflow.se.


Nyheter


Joachim Jämttjärn lämnar med varm hand över till Emma Risén

– Det är med en känsla av stolthet över det arbete vi tillsammans genomfört och med tillförsikt jag lämnar över

Europump har lanserat sin nya webb

Den nya webbsidan innehåller nua funktioner så som: • en energisparinstrumentpanel • bättre synlighet för våra medlemsföreningar • en medlemsförmånsavdelning

Möt Swepumps nye styrelsemedlem Lars Rüdén

Robota ingår i Indutradekoncernen och etablerades 1943, men det var på 60-talet som pumpar blev den huvudsakliga sysslan. ”Jag har

Världsvattendagen 2022 fokuserar på grundvatten

Årets tema tas fram av UN Water och i samband med Vattendagen släpps rapporten The UN World Water Development Report