INSTÄLLD! Grundkurs i Pumpservice

Kursen är framflyttad och ser troligtvis i april/maj månad.

Pumpserviceföretagen arrangerar kurser i Pumpteknik.

Grundkursen sker den under april eller maj månad 2022 hos Teknikföretagen, Storgatan 5, Stockholm

Dag 1: 09.00-16.30 och Dag 2: 08.00-16.30

Sedan sker en fortsättningskurs den 23-24 aug 2022 hos Teknikföretagen, Storgatan 5 i Stockholm

Avgift – medlem
9 800 SEK exkl moms, totalt för båda kurserna
4 900 SEK exkl moms om du redan har gått ena kursen

Vid frågor kontakta Heléne Schultz på Pumpserviceföretagen

Här hittar du programmet för kurserna